Diaconiepagina Leids Kerkblad, december 2011

Petje op voor de diaconie!

Op zaterdag 12 november ontvingen de protestantse en rooms katholieke diaconie van Leiden 150 gasten in het Kinderrechtenhuis. De Bakkerij sloot het jaar, waarin het 25-jarig bestaan van het Diaconaal Centrum werd gevierd, af met het jubileumsymposium Wordt het weer brood en soep uitdelen? Ton Snepvangers, coördinator van De Bakkerij, vroeg zich in zijn welkomstwoord af hoe beide diaconieën moeten reageren op de veranderende maatschappij. Weer terug naar de ouderwetse liefdadigheid van soep en brood? Of iets anders? Lees verder

Kerstcollecte 2011

De diaconale collecte op kerstavond en eerste kerstdag is dit jaar bestemd voor de Kerstbonnenactie. Ook dit jaar worden er vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij op basis van aanvragen vanuit de professionele hulpverlening, parochies en wijkgemeenten, weer kerstbonnen uitgegeven aan mensen die het financieel moeilijk hebben of aan de rand van de samenleving staan. Kerstbonnen zijn tegoedbonnen, die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt in Leiden. Even wat extra financiële ruimte voor de komende feestdagen in december.

KerstbonnenDe Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden organiseren de uitgifte van de kerstbonnen samen met de Stichting Urgente Noden (SUN). SUN stelt ook dit jaar weer een bedrag van € 15.000,- beschikbaar. Voor de rest van het bedrag wordt een beroep gedaan op bijdragen van diaconieën en parochiële caritas instellingen uit de regio, fondsen, bijdragen van particulieren en de diaconale Kerstcollecte 2011 van de Protestantse gemeente Leiden.

Uw bijdrage is van harte welkom op giro 97065, t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Kerstcollecte 2011.

Stripboek

Het bij voorintekening bestelde stripboek ‘Het Geheim van De Bakkerij’ kan afgehaald worden in De Bakkerij, ma. t/m do. van 9.00 – 16.00 uur en vr. van 9.00 – 12.00 uur. De strip is voor € 12,- te koop in De Bakkerij en in verschillende Leidse boekhandels.

Inzameling voor Baby Hope

Gooi uw ongebruikte kraammaterialen niet weg, u kunt er levens mee redden! Aanstaande en jonge ouders, maar ook grootouders, kunnen hun steentje bijdragen door het kraampakket dat niet, of deels gebruikt wordt, ter beschikking te stellen van de Stichting Baby Hope. Deze landelijk werkende stichting zamelt overgebleven zaken uit de kraampakketten in en stuurt die naar landen in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa, waardoor vele kinderen en moeders gered worden omdat de bevalling hygiënischer verloopt. De Leidse werkgroepen ZWO en MOV ondersteunen deze actie.

Ongebruikte materialen uit het kraampakket kunnen ingeleverd worden bij de pastorie van de St. Petrusparochie, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden (tel. 071 – 5121912) ma. t/m vr van 9.30 – 11.30 uur. Zie voor meer inzamelpunten www.stichtingbabyhope.org

Van harte aanbevolen!

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op vrijdag 20 januari bent u van harte welkom op de traditionele Nieuwjaarsontmoeting van beide diaconieën in De Bakkerij, van 16.30 – 18.00 uur. Er wordt een boekje gepresenteerd over het jubileumsymposium Wordt het weer brood en soep uitdelen?

Multicultikoken

Hollandse pot stond er 18 november op het menu! De 13 gasten in De Bakkerij lieten zich de pompoensoep, de hutspot met draadjesvlees, de Leidse stamppot en het toetje, ijs met kersen en slagroom, goed smaken. Het principe van de Multicultikookclub is dat een paar mensen koken. Wie mee wil helpen komt om 17.00 uur; wie alleen mee wil eten is welkom tussen 18.30 en 19.00 uur. De kosten worden hoofdelijk omgeslagen en bedragen niet meer dan € 10,- per persoon. Na afloop wordt afgesproken wie de volgende keer kookt. In januari is de volgende Multicultikookclub.

Info bij Jacqueline Schoonwater. Graag vooraf opgeven via 071multicultikoken[at]hotmail[dot]nl

Jong! – jongerenpagina Leids Kerkblad, december 2011

Tweemaal in het zonnetje gezet!

Aanbieden Geheim van de Bakkerij - foto: Peter van Mulken

Tijdens het jubileumsymposium van De Bakkerij werd voor de doelgroep van het diaconaal jongerenproject M25 Leiden een kersvers stripalbum gepresenteerd met de titel “Het Geheim van De Bakkerij” van de Vlaamse striptekenaar Geert De Sutter. Namens de jongeren waren Iza Keuter en Souhailla Hadji aanwezig om de eerste exemplaren van het stripalbum in ontvangst te nemen.

Helden van Leiden - foto: Ton Snepvangers

Vrijdag 18 november ontvingen twee jongeren van M25 Leiden, Iza Keuter en Machteld van der Wouden in de Burgerzaal van het stadhuis uit handen van locoburgemeester Roos van Gelderen Het Leidse Jeugdlintje voor hun bijzondere inzet voor de Leidse samenleving. Machteld en Iza waren dit voorjaar bij M25 Leiden onder meer actief tijdens de Internationale Vrouwendag in De Bakkerij met allerlei spelactiviteiten voor een grote groep kinderen en tijdens de uitgaansdag voor cliënten van de maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Twee spontane meiden van het Stedelijk Gymnasium die met groot enthousiasme graag hun steentje bijdragen aan een leefbare samenleving voor iedereen. Naast een schitterende bronzen penning ontvingen ze ook een oorkonde waarop te lezen stond dat ze voortaan de titel Held van Leiden mochten dragen. M25 Leiden is dan ook apetrots op de twee jonge helden!