Vacature penningmeester De Bakkerij

Diaconaal Centrum De Bakkerij, gevestigd in het hart van Leiden, vervult al eeuwen een cruciale rol als kerkelijk centrum voor hulpverlening aan mensen in nood. Als thuisbasis van de Diaconie van de Protestantse gemeente Leiden, in samenwerking met de Rooms Katholieke Parochie van Leiden en andere geloofsgemeenschappen, werken we nauw samen met partnerorganisaties om te helpen waar geen helper is. Bovendien bieden we onderdak aan meer dan 20 andere hulpverlenende organisaties en projecten.

Het bestuur van Diaconaal Centrum De Bakkerij, onder auspiciën van het College van Diakenen van de PgL, is bestuurlijk verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van De Bakkerij. Om ons bestuur te versterken en aan te vullen, zijn we op zoek naar toegewijde individuen met een hart voor diaconaat, een uitgebreid netwerk binnen Leiden en de Leidse kerken, en bestuurlijke ervaring. In ons bestuur opereren we als een team, waarbij taken worden verdeeld op basis van ieders specifieke kwaliteiten en vaardigheden.

Het bestuur van De Bakkerij (momenteel bestaande uit 3 personen) is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Op dit moment zijn we in het bijzonder op zoek naar een penningmeester.

Belangrijkste taken van de penningmeester

  • Ontwikkelen en onderhouden van het financiële beleid voor de diaconie / De Bakkerij, inclusief aspecten zoals continuïteit, meerjarenbegrotingen, jaarrekeningen en investeringen. De dagelijkse financiële administratie wordt uitgevoerd door de staf van De Bakkerij en een accountantskantoor.
  • Indien nodig, vertegenwoordigen van De Bakkerij in contacten met de lokale overheid en partnerorganisaties.
  • Als lid van het dagelijks bestuur een actieve rol spelen in het algemene bestuur van De Bakkerij.

Kwalificaties van de penningmeester

  • Sterke affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van De Bakkerij.
  • Ervaring in het ontwikkelen en implementeren van financieel beleid binnen ideële organisaties.
  • Vertrouwd met de dynamiek van ideële instellingen en vrijwilligersorganisaties, inclusief het werken met zowel professionals als vrijwilligers.
  • Uitgebreid netwerk, zowel binnen de politiek als de kerkelijke gemeenschap.
  • Bekendheid met besturen op afstand, met oog voor zowel betrokkenheid als afstand.
  • Voorkeur gaat uit naar iemand die verbonden is met een kerkelijke gemeenschap in Leiden.

Ben jij de gedreven en ervaren penningmeester die ons team komt versterken? Reageer dan snel en draag bij aan het waardevolle werk van De Bakkerij in Leiden.

Voor meer informatie; Bert Verweij, voorzitter ( voorzitter[at]debakkerijleiden[dot]nl | 06 5788 3036 )