Jaarverslag De Bakkerij 2023: donker & licht

Toen 2023 begon, hadden we niet kunnen voorzien dat De Bakkerij zo in de het centrum van aandacht zou komen. De noodlottige dag van 14 juli kleurt het afgelopen jaar. Zowel donker als licht: met het verlies van onze vrijwilliger Krijn, maar ook het meeleven, de steun en de betrokkenheid bij ons diaconaal centrum was enorm... We kunnen zijn verlies niet terugdraaien, maar wel hoe we ermee omgaan.

De Bakkerij ging daarom toch vrij snel weer open. Omdat we alleen ʻopenʼ ons werk kunnen doen en gastvrij kunnen zijn. Daarin de tijd nemen om te rouwen past bij de aandacht en presentie van waaruit we willen werken. Dat we geraakt zijn, maken we zichtbaar in de gedenkplek voor Krijn in het hart van De Bakkerij. En hoe we omgaan met de mensen die betrokken waren bij het incident en uitvielen. We geven ruimte aan herstel, we geven ruimte aan de aarzeling, voorzichtigheid en angst om weer aan het werk te gaan. Ieder mag daarin zijn of haar eigen tempo aanhouden.

Zo werd het afgelopen jaar een jaar van loslaten en elkaar vasthouden. Waarin we samen ontdekten waar wij als De Bakkerij aan vast willen houden en wat onopgeefbaar is. Daarbij zijn we heel veel dank verschuldigd aan het team en de groep vrijwilligers die ook na het geweldsincident trouw bleef om het werk van De Bakkerij mogelijk te maken. Maar ook aan de partnerorganisaties die in en rond De Bakkerij meeleefden en ons ondersteunden. Ook de gemeente Leiden toonde hierin hun waardering: in het najaar ontving Diaconaal Centrum De Bakkerij de Leidse Erepenning! Een mooie bevestiging voor onze jarenlange inzet voor kwetsbaren in Leiden.

In het uitgebreide jaarverslag leest u alles over deze hoogte- en dieptepunten, maar ook wat we signaleerden, waar we mee aan de slag willen en al onze projecten, evenementen en spontane acties.

Download hem hier: