Petje op voor de diaconie!

Op zaterdag 12 november ontvingen de protestantse en rooms katholieke diaconie van Leiden 150 gasten in het Kinderrechtenhuis. De Bakkerij sloot het jaar, waarin het 25-jarig bestaan van het Diaconaal Centrum werd gevierd, af met het jubileumsymposium Wordt het weer brood en soep uitdelen? Ton Snepvangers, coördinator van De Bakkerij, vroeg zich in zijn welkomstwoord af hoe beide diaconieën moeten reageren op de veranderende maatschappij. Weer terug naar de ouderwetse liefdadigheid van soep en brood? Of iets anders?

De staat van de stad

John SteeghMr. John Steegh, oud-wethouder van Leiden voor GroenLinks, sprak over ‘De staat van de stad, Leiden in de maalstroom van de 21ste eeuw’. In 1986, bij het ontstaan van De Bakkerij, vertoonde de verzorgingsstaat al haarscheurtjes. Nu, 25 jaar later, hebben we nog wel de ABWZ en de AOW en onze hoge belastingmoraal, maar toch kraakt het. De crisis doet het vertrouwen in de toekomst afnemen. ‘ Solidariteit erodeert door de liberale stelling dat iedereen alleen voor zichzelf verantwoordelijk is en voor zichzelf moet zorgen. Leve de zelfredzaamheid, maar beschermen we nog wel wie niet mee kan?’ Voor De Bakkerij ziet Steegh, refererend aan de Werken van Barmhartigheid, de kans vrijwilligers te organiseren en te ondersteunen om aandacht te geven aan ouderen, jongeren, gedetineerden, zieken en vreemdelingen. Én de mogelijkheid het maatschappelijke debat aan te zwengelen over zaken die fout lopen.

Lees de volledige tekst (PDF)

Welzijn en zorg in de stad

Els KosterMevrouw Els Koster, voorzitter van de Raad van Bestuur van Libertas Leiden, sprak over Welzijn en zorg in de stad: gaat het anders? Zij ziet dat er óók in de huidige prestatiemaatschappij nog voldoende mensen zijn die zich willen inzetten voor een ander. Evenals in De Bakkerij gaat het bij Libertas Leiden om relatie, ontmoeting van mens tot mens en verantwoordelijkheid. Libertas biedt de mogelijkheden daartoe (bijvoorbeeld in buurthuis en speeltuin), levert kennis en kunde (professionals, aanjagen van vrijwilligerswerk) om de kwaliteit van leven te verbeteren. Els Koster merkte op dat er wel het een en ander gaat veranderen: de zorg zal zich verplaatsen naar de buurt, zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar mensen zullen veel meer zelf moeten betalen en het grootste deel van het werk zal door vrijwilligers gedaan moeten worden. De rol van instellingen als Libertas Leiden zal veel meer het karakter krijgen van zorgen dát dan zorgen vóór.

Lees de uitgebreide samenvatting (PDF)

25 jaar De Bakkerij

Peterhans van den BroekProf. dr. Peterhans van den Broek, oud voorzitter van de Hervormde Diaconie/Gezamenlijke Diaconieën liet in zijn inleiding 25 jaar De Bakkerij: omzien om te veranderen de ontwikkeling van de verzorgingsstaat tussen 1942 en 1965 zien. In de verslagen van de diakenvergaderingen uit 1970 – 1980 ging hij na wat het effect hiervan was op het diaconale werk. De Bakkerij fungeerde vaak als waakhond van het sociaal beleid in de stad en als gangmaker van talloze initiatieven, zoals de opvang van dak- en thuislozen, het vluchtelingenwerk, het inloophuis psychiatrie, de voedselbank, gezondheidszorg voor illegalen, de zorg voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, steun aan ex-gedetineerden en het straatpastoraat. De huidige stand van zaken was te zien in de Jubileumfilm Rondom De Bakkerij.

Lees de volledige tekst (PDF)

Het Geheim van De Bakkerij

Na het aanbieden van de eerste exemplaren van het kleurrijke stripboek Het Geheim van De Bakkerij aan Iza Keuter en Souhailla Hadji, leerlingen van het Stedelijk Gymnasium en deelnemers van M25 Leiden, signeerde striptekenaar Geert de Sutter zijn boek.

De Ideeënmarkt

Tijdens de lopende lunch werden de symposiumgangers met veel enthousiasme uitgedaagd hun ideeën over de arme, de jongere, de oudere, de ontheemde, de vreemdeling en de verre naaste te noteren op grote aanplakborden. Met het bekende ‘petje-op-petje-af’ konden zij vervolgens door het opzetten van een geel petje bij elk thema aangeven wat het belangrijkste item was, om zo een diaconaal programma voor de komende tijd te kiezen. Wat er uit de bus kwam:

  • het tijdig signaleren van groepen mensen die buiten de boot dreigen te vallen
  • het activeren van jongeren om vrijwillig actief te worden
  • het verbinden van generaties zodat kennis, kunde en ervaring gedeeld kan worden en het sociaal isolement doorbroken wordt
  • het steunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten
  • het verbinden van mensen van verschillende culturele achtergronden

Belangrijk bij dit alles blijft dat De Bakkerij als kerkelijk hulpverleningscentrum haar toegankelijkheid moet bewaren als een gastvrije plek waar mensen gehoor vinden, een dak boven hun hoofd, een laatste vluchtplaats, wat broodnodige boodschappen, een uitweg uit de schulden, een treinkaartje naar de ambassade…

Tot slotTenslotte nam Bert Verweij, voorzitter van de protestantse diaconie, zijn petje af voor allen die meewerkten aan het symposium. En toen werd het toch nog (een zakje Cup-a-)soep uitdelen bij de uitgang! De dag werd op informele wijze afgesloten met een drankje in De Bakkerij.Ilona Fulop

Speciale gast was Ilona Fülop, die in Leiden was om de contacten te verstevigen en met fondsen en diaconieën te overleggen over steun voor de uitbreiding van het bejaardenhuis in Targu Mures, Roemenië.

Foto's: Peter van Mulken

BijlageGrootte
PDF-pictogram inleiding_jsteegh.pdf387.12 KB
PDF-pictogram inleiding_ekoster.pdf368.53 KB
PDF-pictogram inleiding_pvdbroek.pdf370.57 KB