Organisaties

In Diaconaal Centrum De Bakkerij hebben naast de beide diaconieën de volgende organisaties of bewoners hun werkplek en vergaderruimte:

Overige bewoners van De Bakkerij

Amnesty International
Onpartijdige organisatie die over de hele wereld opkomt voor een aantal fundamentele mensenrechten.
Landelijk informatienummer: 020-6264436.

Amnesty Leiden
Email: amnestyleiden[at]gmail[dot]com
Secretaris werkgroep Leiden-Leiderdorp, mw. I. Wiersma, i.wiersma[at]planet[dot]nl;

Adviesraad Sociaal Domein Leiden
De Adviesraad Sociaal Domein Leiden adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid en uitvoering daarvan. Daarbij heeft de Adviesraad speciale aandacht voor kwetsbare burgers.
T:  071-514 97 44
W: http://www.adviesraadsociaaldomeinleiden.nl
E: info[at]adviesraadsociaaldomeinleiden[dot]nl

Goemoers, de
(Stichting Fonds van het College van VrouwenKraammoeders)
Materiële hulp (sinds 1582) aan kraamvrouwen met een minimuminkomen, vanuit de historische Goemoerskamer, vanaf 2014 in samenwerking met de Stichting Babyspullen in Heerhugowaard. Zie ook het jaarverslag 2020.

Van in De Bakkerij ingezamelde babyspullen (t/m maat 98) worden door de Stichting Babyspullen babypakketten samengesteld (start- en vervolgpakketten, J/M).
Deze gratis pakketten worden op aanvraag door verschillende hulpverleningsorganisaties door De Goemoers uitgegeven.
Voor meer informatie: https://www.debakkerijleiden.nl/historie/goemoers

Aanvragen kunnen ingediend worden bij Chantal ter Haar, secretaris van De Goemoers door middel van dit aanvraagformulier.
T: 071-5144965
E: info[at]debakkerijleiden[dot]nl

Humanitas
Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die mensen in hun kracht zet. Gelijkwaardigheid, eigen regie, verantwoordelijkheid en vraaggericht zijn de speerpunten van de organisatie.
Humanitas werkt kleinschalig en persoonlijk aan zes thema's: thuisadministratie, opvoeden, opgroeien, verlies en eenzaamheid.  De contacten zijn van mens tot mens en worden lokaal georganiseerd.
Wat ons bindt, is het gevoel dat we iets voor elkaar willen betekenen en een zinvolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij.
T: 06 - 820 12 869
E: h.kuipers[at]humanitas[dot]nl
W: www.humanitas.nl/rijnland

SchuldHulpMaatje
De vereniging SchuldHulpMaatje Nederland faciliteert en ondersteunt de leden: de locaties die in hun stad of gemeente uitvoering geven aan de missie. In Leiden en omgeving wordt SchuldHulpMaatje georganiseerd door Stichting Voor Elkaar Leiden.
T:  071 – 2 000 100
W: www.schuldhulpmaatje.nl
E: info[at]schuldhulpmaatje[dot]nl

Stichting Bewindvoering Nu voor Later
De Stichting Bewindvoering Nu voor Later helpt mensen, die psychose gevoelig zijn, zoals bij schizofrenie, met hun financiële huishouding.
Door praktische begeleiding en advies, neemt zij de financiële zorg uit handen, zodat men zich in rust kan concentreren op de verbetering van hun geestelijke gezondheid.
T: 071-5146811
W: http://www.nuvoorlater.com
E: info[at]nuvoorlater[dot]com

Stichting iDb
Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) is een onafhankelijk organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie in uw gemeente.
U kunt er terecht voor al uw vragen, kosteloos advies en ondersteuning of het (anoniem) melden van discriminatie.
Bezoekadres:
Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44 b
2312 HG Leiden
Tel: 0800 – 321 86 86 (gratis)
Postadres:
Stichting Inclusie en discriminatiebestrijding
Postbus 598
2501 CN  Den Haag
E: info[at]stichtingidb[dot]nl
W: www.stichtingidb.nl

Stichting Present Leiden
Organiseert kortdurende projecten met vrijwilligers.
T: 06-16512448,
W: https://stichtingpresent.nl/leiden/
E:  info[at]stichtingpresent-leiden[dot]nl

Stichting Straatpastoraat Leiden
pastorale zorg voor dak- thuislozen
Straatpastor Femke Post
T:  06-28109931
W: http://www.straatpastoraatleiden.nl
E: pastor[at]straatpastoraatleiden[dot]nl

Stichting Thuis in Taal
Onderwijs voor volwassenen, die de stof van de basisschool willen leren of ophalen; óók taalonderwijs voor anderstaligen.
T:  071-5123069
W: http://www.stichtingthuisintaal.nl
E: info[at]stichtingthuisintaal[dot]nl

Stichting Urgente Noden Leiden (SUN)
SUN Leiden (Stichting Urgente Noden Leiden) heeft als doel om financiële steun te verlenen aan mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.
T:  071-512 23 37 (ma t/m vr 09.00-12.00 uur)
W: http://www.sunleiden.nl
E: info[at]sunleiden[dot]nl

Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland
Begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen in Leiden.
T:  071-5133088; 071-5663128   F: 071-5143769
W: http://www.vluchtelingenwerk.nl
E: infoleiden[at]vwzhn[dot]nl

Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.
Stichting Voor Elkaar Leiden is een christelijke vrijwilligersorganisatie, die in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten de volgende programma's organiseert: SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje, Hulp in Praktijk (Hip Helpt), Serve the City Sinterklaasactie, Relatiecursussen en de fietskliniek. Daarnaast verzorgen zij de GIDS netwerkontbijten.
T  071-20 321 20
W: www.voorelkaarleiden.nl
E:  info[at]VoorElkaarLeiden[dot]nl

Stichting De Werkwissel
individuele begeleiding aan werkzoekenden uit Leiden e.o. die niet optimaal begeleid kunnen worden via de reguliere begeleidingstrajecten en zelf niet beschikken over de noodzakelijke middelen voor professionele coaching.
T: 06-50635907
W: http://www.dewerkwissel.nl
E:  info[at]dewerkwissel[dot]nl