Introductie

Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Diaconaal actief en al vermeld in 1427 met wekelijkse maaltijden aan arme inwoners en in de eeuwen erop met brood, turf en soepbedeling kreeg De Bakkerij haar naam vanaf de 17de eeuw vanwege de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen.

Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK parochie geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. Lees de informatiefolder van De Bakkerij.

Daarnaast heeft een aantal maatschappelijke organisaties hier een werk- of vergaderplek.

Onze missie

Naast de weg

Naast de weg van Jeruzalem naar Jericho ligt een zwaar
gewonde man, het slachtoffer van een roofoverval.
Een reiziger ziet dat er dringend hulp nodig is, verbindt de
wonden, brengt de toegetakelde man naar een herberg en
regelt verzorging voor hem.

De reiziger voelt zich spontaan geroepen de ander te helpen,
herkent de vreemdeling als zijn naaste.

Heb je naaste lief als jezelf, help waar geen helper is,
en besef ook dat je daar als mens toe geroepen bent.
Dat laat Jezus ons in het evangelie van Lucas opnieuw
ontdekken in het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

De Bakkerij helpt waar geen helper is

De Bakkerij is een kerkelijk centrum voor hulpverlening
aan mensen in nood, midden in de stad Leiden.

Thuisplek van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden
en de Rooms Katholieke parochie HH Petrus & Paulus Leiden eo, die in nauwe
samenwerking met partnerorganisaties,
“helpen waar geen helper is”.

Onze hulpverlening staat open voor iedereen,
met speciale aandacht voor:

 • vluchtelingen
 • dak- en thuislozen
 • mensen die dreigen te vereenzamen
 • of in dringende financiële problemen raken

Daarnaast ondersteunen we ook enkele projecten in het buitenland.

Organiseert hulp waar dat nodig is

We sporen zelf actief maatschappelijke noden op
en brengen die onder de aandacht van de bestaande hulpverlening.

Indien nodig starten we nieuwe hulpprojecten op en
brengen die onder in zelfstandige organisaties.

Helpt anderen helpen

 • we werken graag samen,
 • ondersteunen kerkgemeenschappen in het opsporen
  en begeleiden van hulpvragen,
 • helpen mensen, en met name jongeren, die zich
  vrijwillig willen inzetten voor anderen, bij het vinden
  van passende activiteiten,
 • en ondersteunen nieuwe ideeën voor concrete
  hulpverlening en opkomende organisaties. 

Het gebouwencomplex van De Bakkerij

Diaconaal Centrum De Bakkerij is een complex van gebouwen tussen de Oude Rijn en de Haarlemmerstraat in Leiden, van oudsher een plek voor hulp en dienstverlening van de kerken.

Namen als Barbarakapel, Huiszittenhuis, Soephuis, Turfzaal, Goemoerskamer, Armenbakkerij en Graanpakhuizen herinneren aan de functie die het complex eeuwenlang had in de stedelijke armenzorg.

Het complex is sinds 1985 een diaconaal centrum, waar de diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Leiden vanaf 1992 samenwerkten. Beide diaconieën fuseerden in oktober 2006 tot Diaconie Protestantse gemeente Leiden. De komst van een RK diaconaal werker in 2007 mondde in november 2010 uit in een samenwerkingsovereenkomst met de diaconie van de toenmalige parochies van Leiden, die inmiddels zijn opgegaan in de parochie HH Petrus en Paulus.

Na enkele verbouwingen is een bedrijfsverzamelgebouw ontstaan waarin de diaconieën en andere maatschappelijke organisaties hun werk- of vergaderplek hebben. De Graanpakhuizen zijn verbouwd tot studentenwoningen; aan de Haarlemmerstraat wordt een deel van de panden verhuurd aan twee winkels.

BijlageGrootte
PDF-pictogram bakkerij_folder_april_-_web_2021.pdf845.45 KB