De Bakkerij in het nieuws met de rechtzaak: "Overwin het kwade.."

Deze week was De Bakkerij veel in het nieuws vanwege de rechtzaak over het geweldsincident. Na drie proforma rechtszittingen was dinsdag de inhoudelijke rechtzaak waarin de strafeis werd neergelegd. In deze rechtszaak was ook spreektijd voor de weduwe van Krijn en de betrokken medewerkers in het incident.

Het is altijd weer zoeken hoe we daarover vertellen zonder te snel te vervallen in een oordeel of een goed-slecht (media)verhaal. Misschien zit onze visie op goed en kwaad, op schuld en recht doen, in zoeken naar heelwording wel meer in de veelkleurigheid van al die persoonlijke getuigenissen in de rechtzaak tezamen. Dat er zowel plek is voor de pijn, het gemis, de gebrokenheid, in het uithouden, in je verhaal mogen doen, in de verschillende realiteiten die tot uiting kwamen in de rechtszitting en naar dragende grond die recht doet aan allen in dit verhaal:

Een van de sprekers zei: We hebben het geluk dat we in een rechtstaat leven waarin we kunnen vertrouwen op de overheid, op de politie en de rechtspraak. Ja. Maar hoe gezegend we daar ook mee zijn, tegelijkertijd houdt het daar niet bij op. Ja, er zal met de uitspraak recht gesproken worden, ofwel met detentie of met een combinatie met TBS. De persoon die tot deze daad kwam, vormt nu een risico voor zichzelf en de samenleving en hij heeft zorg nodig. Voor degenen die door dit incident getroffen zijn, is niets meer hetzelfde en is uitspraak en hechtenis belangrijk. Maar ook na de uitspraak zal de pijn, het gemis en de dagelijkse impact ervan blijven doorwerken in hun leven. De rechtspraak betekent een eerste stap, maar daarna volgt nog een lange, innerlijke weg, om met dit verlies en de impact te leren leven.

Nu we bijna een jaar verder zijn, willen we daarbij stilstaan. Allereerst door Krijn te gedenken en met de betrokkenen terug te blikken op het incident en ruimte te geven aan ons verdriet. En door ook steeds weer te kijken naar wat daarin het grotere verhaal en de dragende grond is onder ons werk en menszijn. Vanuit die gedachte plaatsen we binnenkort een nieuw buitenbankje met de tekst "Overwin het kwade door het goede". Het bankje is een ontmoetingsplek en een plek om een praatje te maken, even uit te rusten, of op adem te komen. Precies al die dingen die Krijn typeerde als mens en vrijwilliger.

Het bankje is een zichtbaar teken, een ontmoetingsplek midden in de stad en een tegengeluid om steeds weer opnieuw te kiezen voor het goede boven het kwade, voor hoop boven angst of wrok. En om voorbij ons eerste gedachte of oordeel verder te kijken en vragen naar de mens tegenover ons. Waarin we het kwade, de gebrokenheid, het onrecht erkennen en onder ogen komen, maar daar niet in blijven hangen. Het moet zichtbaar worden opdat we er ook mee aan de slag gaan vanuit een ander geluid; vanuit liefde, verbinding, zorg en omzien naar elkaar. We verhullen of verzwijgen het kwaad niet, stoppen het niet onder het kleed omwille van de lieve goede vrede. Gebrokenheid valt ons soms ten deel. Maar na de nacht komt altijd een nieuwe morgen omdat God het donker begrenst en met zijn licht het laatste woord heeft.

Daarom blijven wij doorgaan om, zoveel als mogelijk, ervoor te zorgen dat mensen niet vereenzamen, isoleren of zichzelf verliezen en als nodig om elkaar als medemens te behoeden voor erger of te signaleren en hulp te bieden. We zullen er alles aan doen om de open, gastvrije plek te waarborgen die De Bakkerij al bijna 600 jaar is, waar we gezamenlijk een warme plek creëren voor wie er maar aanklopt, waar we omzien naar elkaar en ruimte, geborgenheid en veiligheid bieden op een menswaardige manier. Alleen zo kunnen we een verschil maken en tegenstem bieden. Tegen de angst, wanhoop, onmacht en verdriet in.