De Leidse Erepenning!

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden hebben besloten de Erepenning van de stad Leiden dit jaar toe te kennen aan Diaconaal Centrum De Bakkerij. De uitreiking vond plaats op 2 oktober in de Burgerzaal van het Stadhuis.

De Bakkerij, en dat wil zeggen: het team, DB en vrijwilligers zijn natuurlijk vereerd, trots en dankbaar. We zien de Erepenning als een erkenning voor het werk wat we doen in de Leidse samenleving aan de meest kwetsbaren.Voor de bijzondere ceremonie en uitreiking in de Burgerzaal werden natuurlijk ook vrijwilligers, oud-werknemers en bestuursleden uitgenodigd: Samen hebben we hieraan gewerkt en daarom ontvangen wij hem graag 'samen' Na de (lange) speeches van burgemeester Van der Velden en  van 3 oktober Vereeniging voorzitter Rik Kamps, sprak ds Judith van den Berg een dankwoord uit, namens allen verbonden aan De Bakkerij, dit is een deel van het dankwoord dat we uitgesproken werd:  Het werk van De Bakkerij wordt door vele mensen gedragen: Allereerst dank aan het diaconale team die ieder op hun eigen wijze, met mededogen, aandacht, verbinding, tijd, bezieling, barmhartigheid en medemenselijkheid hun steentje bijdraagt!   Dank voor alle mensen die meebouwen en bouwden aan De Bakkerij- het Dagelijks Bestuur, diakenen, RK parochie, oud-werknemers die vanaf de jaren 80 deze plek weer tot een warm hart in Leiden gemaakt hebben, voortbouwend op het werk van barmhartigheid van al bijna 600 jaar op deze plek- en eeuwen en eeuwen langer in de traditie van christelijke naastenliefde.  Een bijzonder grote dank aan al onze vrijwilligers die mede De Bakkerij dragen: jullie vormen het hart van De Bakkerij, zijn onmisbaar - en broodnodig in een tijd waarin vrijwilligerswerk niet meer vanzelfsprekend is. In het bijzonder staan we stil bij het verlies van Krijn en dragen deze Erepenning ook aan hem op en aan zijn nabestaanden die gisteren bij de uitreiking waren. Er is 1 groep nog niet genoemd en de belangrijkste die we willen noemen: de mensen voor wie wij ons inzetten. Als Leiden feestviert, delen zij dan mee in die vreugde? Omwille van hen, hun verhaal, hun hulpvragen blijven wij ons dag in dag uit in zetten. Deze penning doet ons denken aan die ene verloren munt uit het Bijbelse verhaal: met aandacht, humaniteit voor die ene mens zetten wij ons in. Zien we hen. Luisteren we naar hen. Zijn we laatste vangnet en blijven we die gastvrije, welkome plek.  Deze Erepenning is een erkenning voor jullie: Jullie zijn van waarde, worden gezien en tellen mee! Zo gaan wij, dankbaar, door met ons werk, blijven zoeken naar nieuwe wegen en sociale innovatie, tot zegen en bloei van de stad Leiden- en àl haar inwoners.  Doen jullie mee?   Voor een uitgebreider fotoverslag, zie het artikel op Sleutelstad