VredesOntmoeting: OnVrede en nu

OnVrede en nu?

Dat is het thema dat de Nederlandse Vredesbeweging PAX dit jaar heeft meegegeven aan de Vredesweek medio september.

Vrede én onvrede bestaan naast elkaar in Nederland. Vrede is namelijk mee dan alleen de afwezigheid van oorlog. Vrede is ook een algemeen gevoel van veiligheid, in sociaal, cultureel en economisch opzicht. Een situatie waarin de inwoners van een land zich -allemaal zonder uitzondering- optimaal kunnen ontplooien. Menselijke waardigheid en solidariteit, twee kernwaarden van PAX, sluiten hier mooi bij aan.

Ook dit jaar, of juist dit jaar met de recente gebeurtenis in ons diaconaal centrum nog vers in het geheugen, wil De Bakkerij stilstaan bij vrede. Wij hebben daarvoor vier sprekers uitgenodigd die een korte uiteenzetting geven over een lokaal onderwerp waarover (on)vrede bestaat binnen de Leidse samenleving. De persoonlijke bijdragen worden afgewisseld met muziek en meditatieve stilte. 

Hoe de Leidse vrede eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan.
De VredesOntmoeting is bedoeld om met elkaar te (her)verbinden, elkaar te bevragen zonder te oordelen of veroordelen, elkaar uit te dagen met prikkelende stellingen, elkaar letterlijk dan wel figuurlijk te omarmen.

U komt toch ook uw steentje bijdragen aan een beetje vrede in ons stadjûh? 

VredesOntmoeting
Donderdag 21 september 2023 16:00 – 17:00 uur
Stadhuisplein, Leiden