Met een cadeautje de zomer in!

Wat is er fijner dan de zomer te beginnen met een extraatje? Of om ook eens een ijsje of wat lekkers voor je kinderen te kopen? Voor minima is dit niet vanzelfsprekend. De zomer is een periode waarin veel mensen op vakantie zijn, school en veel buurtactiviteiten zijn tijdelijk gestopt. Alles wat je zou willen ondernemen, het zwembad, een museum of pretpark, kost veel geld.  Daarom is de zomerbonnenactie een welkome aanvulling en een 'onverwacht cadeautje' voor deze doelgroep. Veel sociale partners van De Bakkerij kennen inmiddels de zomerbonnenactie  en denken mee wie van hun cliënten hiervoor in aanmerking zou komen.  Met de energiecrisis en de toegenomen prijzen van levensmiddelen ook dit jaar weer een broodnodige actie waar De Bakkerij en SUN (Stichting Urgente Noden) graag de handen voor ineen slaan. En met dank aan u en de vele financiële bijdragen hiervoor!

Zomerbonnen

Zomerbonnen worden, zoals u weet, verstrekt aan huishoudens in Leiden e.o. die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het betreft gezinnen die op of onder de armoedegrens leven en door erkende hulpverlenende organisaties worden aangemeld. Ieder huishouden ontvangt één boodschappenbon van € 10 en voor ieder gezinslid komt er vervolgens nog een bon bij.

Het is ieder jaar weer spannend: stijgen de aantallen aanmeldingen? En wat zeggen de cijfers? Op basis van de stijgingen van energielasten en levensmiddelen hadden we verwacht van wel. Maar de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden hebben samen met de Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden dit jaar ongeveer een vergelijkbaar aantal bonnen uitgegeven als vorig jaar.

Dit jaar meldden uiteindelijk 51 hulpverlenende instanties in de regio Leiden 1513 huishoudens aan (530 meer huishoudens dan in 2019).  Deze huishoudens bestonden uit 784 alleenstaanden, 117 huishoudens bestaande uit twee of meer volwassenen, 281 alleenstaanden met kind(-eren) en 331 gezinnen met kind(-eren). In totaal zijn met deze actie 4.903 boodschappenbonnen ter waarde van € 10 uitgereikt. Dat zijn 1.577 bonnen meer dan in 2019. De afgelopen jaren is een stijging te zien van steeds meer alleenstaanden voor wie zomerbonnen aangevraagd worden.

Onze hartelijke dank!

We danken, mede namens alle huishoudens die we ook dit jaar weer wat extra financiële ruimte konden bieden, alle particulieren, fondsen en instellingen van harte voor hun bijdrage aan de Zomerbonnenactie 2023.