Krijn, adieu!

Gedenkplekje voor Krijn in De Bakkerij

Voor altijd in het hart van De Bakkerij

Tijdens een gewelddadig incident binnen ons diaconaal centrum is een van onze vrijwilligers, Krijn Schoonderwoerd, op 14 juli jl. op tragische wijze uit het leven gerukt.

Krijn was sinds september 2021 een zogenaamde baliekluiver, regelmatig hét gezicht aan de balie voor iedereen die ons centrum binnenliep. Met een brede glimlach en open houding heette hij de gasten welkom en vroeg nauwkeurig naar naam en bestemming binnen het pand. Of ze wel een afspraak hadden? Krijn nam zijn taak zeer serieus. 

De allerleukste baan

Hij vertelde aan iedereen die het wilde horen dat zijn “vrijwilligersbaan” bij De Bakkerij de allerleukste was die hij zich wensen kon. Eigenlijk had hij graag vijf dagen in de week bij ons aan de balie gezeten, maar “dat mocht niet van de organisatie”. Zodra hij lege plekken in het balierooster zag staan, zette hij dan ook snel zijn naam erbij. Hij was altijd bereid om de vakantiedagen van collega’s op te vangen en stond ook ’s ochtends direct paraat voor ons als een baliemedewerker zich onverhoopt ziekmeldde. Hij voelde zich zo thuis achter de balie en bij ons, dat het zelfs is gebeurd dat hij op zijn sloffen vanaf huis kwam aanlopen, in allerijl vergeten om zijn schoenen aan te trekken!

Naast baliewerk was Krijn ook voor andere klusjes te porren. Maar niet zonder dat hij eerst met zijn echtgenote Anneke daarover had overlegd! Zo reed hij een dame met een beperking naar haar vakantieadresje in het midden van Nederland, en bestuurde hij een verhuisbusje om spulletjes op te halen in de regio om onze opvanghuizen in te richten. 

Graag geziene gast aan de koffietafel

Aan de dagelijkse koffietafel was Krijn – op de stoel met uitzicht op de poort om “zijn deur” in de gaten te houden- een graag geziene gast. Altijd in voor een goed gesprek. Hij kon over vele onderwerpen meepraten. En had daar dan een duidelijke mening over. Als een krantenbericht hem niet aanstond, klom hij in de pen om via een ingezonden brief eens even haarfijn uit te leggen hoe hij de dingen zag.

Het diaconaal team, evenals de collega-baliekluivers, medewerkers en vrijwilligers van andere organisaties in ons pand zullen Krijn missen op zijn vertrouwde plek achter de receptie. Het verdriet zullen wij nog een tijd met ons meedragen. We zijn in ons hart geraakt, maar we weigeren om te denken in daders en slachtoffers, in goeden en kwaden. We zullen alles op alles zetten om ons hart open te houden voor ieders menselijke verhaal, om op te komen voor buitengeslotenen en om die gastvrije, welkome plek te blijven die we al bijna 600 jaar zijn. Alleen zo kunnen we een tegenstem bieden. 

We gedenken Krijn en alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan met de volgende tekst uit Mattheus 25, vers 35-36 en vers 40:

Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. 
Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij te drinken gegeven. 
Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Mij in huis genomen. 
Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Mij kleren gegeven. 
Toen Ik ziek was, hebben jullie Mij opgezocht. 
Toen Ik in de gevangenis zat, hebben jullie Mij bezocht.
(..)  En de Koning zal zeggen:
'Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor Míj gedaan.'