Een trieste dag voor De Bakkerij

Judith van den Berg, diaconaal predikant en coördinator van de Bakkerij: "Onze allereerste zorg, gebed en medeleven gaat uit naar de nabestaanden en familie van het slachtoffer, de aanwezige getuigen van het incident en de betrokken medewerkers. Omwille van hun privacy en respect voor de familie vragen we iedereen met klem om respectvol en terughoudend om te gaan met berichten naar buiten en naar de pers. We zijn overweldigd door alle blijken van meeleven uit de stad en ons diaconale netwerk".

De komende dagen worden er twee bijeenkomsten georganiseerd: één besloten bijeenkomst voor nazorg voor direct betrokkenen en werkzame vrijwilligers en medewerkers van ons diaconale pand en op zondagavond een stilte-bijeenkomst in de Hooglandse Kerk; open voor alle inwoners van de stad: inloop tussen 19.00-21.00

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle betrokkenen bij dit incident, de slachtoffers, hun familie, de persoon die geen andere uitweg zag dan dit, de medewerkers van De Bakkerij en alle inpandige organisaties en omwonenden.

Om alle betrokkenen een moment rust te geven, zal De Bakkerij volgende week enkele dagen gesloten zijn. Hierna gaan we weer door met datgene waartoe we ons ten diepste geroepen weten: om te helpen waar geen helper is. We zullen er alles aan doen om de open, gastvrije plek te waarborgen die De Bakkerij al bijna 600 jaar is, waar we gezamenlijk een warme plek creëren voor wie er maar aanklopt, waar we omzien naar elkaar en ruimte, geborgenheid en veiligheid bieden op een menswaardige manier. Alleen zo kunnen we een verschil maken en tegenstem bieden. Tegen de angst, wanhoop, onmacht en verdriet in.

Door de wereld klinkt een lied
Tegen angsten en verdriet
Tegen onrecht , tegen dwang
Richten pelgrims hun gezang.

(PKN liedboek nr 802)

Namens het diaconaal team en het Dagelijks Bestuur van De Bakkerij