Doe mee met de broodmunt

Crowdfunding!

Vindt u het belangrijk dat alle mensen in Leiden, in het bijzonder cliënten van de Voedselbank Leiden, ook deel kunnen nemen aan een buurtmaaltijd, en zo een luisterend oor en steun voor elkaar kunnen zijn en bovendien op een plek waar al veel laagdrempelige hulp voor handen is? Help dan mee met de crowdfundingsactie van De Bakkerij voor de Broodmunt!

Al (bijna) 600! jaar helpt De Bakkerij kwetsbare mensen en tot op de dag van vandaag helpen we waar actuele noden zijn, zoals dit jaar met de energiearmoede.
Vanuit de Leidse Energiearmoede-samenwerking zitten we als Bakkerij in een lokaal overleg waarin zowel signalen, beleid als hulp gedeeld worden. Hieruit werd duidelijk dat een grote groep Leidenaars onvoldoende de weg naar hulp weet, kan of durft te vinden. En dat mensen onder de armoedegrens ook grote kans hebben op psychische problemen, eenzaamheid of complexere problematiek. Daar willen we als Bakkerij wat aan doen m.b.v. de Broodmunt en roepen de Leidse kerken op om mee te doen en bij te dragen! 

Doet u mee?

Via hulpverleners en ons eigen diaconale spreekuur kunnen we een setje van 10 Broodmunten uitreiken, waarmee mensen in hun eigen wijk mee kunnen doen aan een buurtmaaltijd. Uw bijdrage is van harte welkom om zo mensen met een kleine beurs een hart onder de riem te steken! Sponsoring kan als particulier of vanuit uw bedrijf, organisatie, stichting of kerk. U kunt uw gift voor (een veelvoud van) 1 Broodmunt, à €5,- overmaken op: rekeningnummer NL 46 INGB 0000 097065 van
Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. donatie Broodmunt