Licht en warmte in donkere dagen

Ons land is opnieuw in een harde lockdown vanwege de snelle verspreiding van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus. Gesloten scholen, verlaten winkelstraten en zorgmedewerkers die de adem inhouden voor wat wellicht komen gaat. Het zijn ontmoedigende berichten die de dagen rond kerst dit jaar nog donkerder kleuren. 

Ook De Bakkerij gaat de komende weken weer op de waakvlam. Waar mogelijk proberen wij mensen met acute hulpvragen nog een helpende hand te reiken, maar de personele bezetting is ook bij ons noodgedwongen beperkt. Het Kerstdiner voor de dak-en thuislozen en ongedocumenteerden in onze stad zal opnieuw een heel andere vorm moeten krijgen en onze traditionele Nieuwjaarsontmoeting op de derde vrijdag van het nieuwe jaar zal helaas niet door kunnen gaan.

Licht en warmte

Kerstmis is van oudsher een feest dat licht wil brengen in de duisternis, dat een teken van hoop verkondigt in dagen van uitzichtloosheid. Een lichtfeest voor de kwetsbaren in onze wereld en een oproep aan ons allen om warmte te brengen in kille tijden.
Wij wensen iedereen, ondanks alle ontmoedigende berichten, van harte toch hele fijne Kerstdagen toe en een stralend begin van het nieuwe jaar.