Gezellige drukte met de Open Monumentendag

Fotograaf: Melle van der Wildt

Alle tijdslots waren volgeboekt op zaterdag 11 september tijdens de Open Monumentendag in De Bakkerij. In vijf groepen van 24 personen meldden mensen zich in de poort aan de Oude Rijn om telkens een uur lang onder te duiken in het kleurrijke verleden van de VrouwenKraammoeders, de Armenbakkerij, het Soephuis en de anekdotes rond de Huiszittenhuiskwestie van 1848, maar ook kennis te maken met de wijze waarop het diaconaal centrum vandaag de dag invulling geeft aan haar hulptaken voor kwetsbare groepen in Leiden en omstreken.
Het was lekker weer, de sfeer was ontspannen en de oren waren gespitst. Dat zorgde alles bij elkaar voor een gezellige drukte in de panden aan de Oude Rijn.

Ontvangst in de poort

Vanwege de coronavoorschriften werden de gasten bij de ingang van De Bakkerij, onder regie van diaconaal werker Tamara Breton en baliemedewerker Wilma Buijsman verdeeld in groepen van zes, die zich carrouselgewijs verdeelden over vier ruimtes in het diaconaal centrum. Elk kwartier wisselden de groepen van ruimte voor het volgende programmaonderdeel.

De Goemoerskamer

In de gerestaureerde Goemoerskamer, waar in lang vervlogen tijden het College van Vrouwenkraammoeders bijstand verleende aan arme kraamvrouwen, stonden onze office manager Chantal ter Haar en oud-collega Jacqueline Schoonwater klaar om uitgebreid uitleg te geven over het ontstaan, de geschiedenis en de huidige wijze waarop de Goemoers (Goede Moeders) de hulpverlening organiseren.
Je kunt je onder de aanblik van het schilderij van het Laatste Oordeel op de schoorsteenmantel van 1682 makkelijk inleven hoe een jonge kraamvrouw zich in die tijd gevoeld moet hebben als haar situatie werd voorgelegd aan de Goemoers van die tijd.

De Ovenruimte

In de Ovenruimte konden mensen even een kopje koffie of thee drinken, een korte sanitaire stop maken en vragen stellen over de ovens, de broodpenning en de papiniaanse pot die daar staat als verwijzing naar de geschiedenis van het Soephuis dat in de 19e eeuw een belangrijke functie vervulde in onze stad. Een oude broodpenning uit 1777 ging rond, maar ook verhalen over het Armenrapport van stadsecretaris Jan van Hout en de befaamde Huiszittenhuiskwestie van Johan Rudolph Thorbecke.
Ton Snepvangers, coördinator van De Bakkerij, vertelde daarnaast ook in het kort iets over de huidige wijze waarop de diaconieën namens de kerken opkomen voor mensen in de marge.

De Turfzaal

In ruimte van de oude opslagplaats van de turfjes werden de gasten bijgepraat over de woon- en leefomstandigheden van ongedocumenteerden in ons land en het werk van het actiecomité COOL (comité opvang ongedocumenteerden Leiden) dat een jaar geleden ontstond naar aanleiding van de abrupte sluiting van de bed, bad en broodvoorziening in Leiden.
Harry Westerink van de belangengroepering van de Fabel van de Illegaal en collega Leili vertelden uit eigen ervaring over de problemen en lotgevallen van de mensen die met hulpvragen bij COOL aankloppen.Het Atrium

In de ontvangsthal van het Atrium vertelden projectmedewerkers Paula van Kalmthout en Carijn Westeneng over de projecten waarmee we jaarlijks ruim 300 jongeren uitdagen om zich in te zetten voor kwetsbare groepen in onze stad en ouderen die wat minder mobiel zijn toch de mogelijkheid bieden om er met een vrijwilliger regelmatig even op uit te gaan. Bezoekers konden meteen een folder meenemen van M25 Leiden Regio en Oma gaat op Stap om het een en ander nog eens even rustig na te lezen.

Een beetje schor, maar ook blij verrast

Een beetje schor gepraat, maar ook blij verrast over de belangstellende vragen en leuke reacties die we mochten ontvangen van de gasten die De Bakkerij tijdens de Open Monumentendagen wisten te vinden, kijken we met veel plezier terug op 11 september 2021.