Ruim € 48.000 aan Zomerbonnen

In juni van dit jaar heeft De Bakkerij samen met Stichting Urgente Noden Leiden voor een bedrag van € 48.300,- aan Zomerbonnen uitgereikt aan 43 organisaties en instellingen in de regio Leiden ten bate van 1431 huishoudens die financieel in zwaar weer verkeren. De huishoudens bestonden dit keer uit 656 alleenstaanden, 94 huishoudens bestaande uit twee of meer volwassenen, 343 alleenstaanden met kind(-eren) en 338 gezinnen met kind(-eren). In totaal zijn met deze actie 4.830 boodschappenbonnen ter waarde van € 10 uitgereikt. Dat is ruim 180 bonnen meer dan in 2020.

Zomerbonnen

Zomerbonnen worden, zoals u weet, verstrekt aan huishoudens in Leiden e.o. die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Het betreft gezinnen die op of onder de armoedegrens leven en door erkende hulpverlenende organisaties worden aangemeld. Ieder huishouden ontvangt één boodschappenbon van € 10 en voor ieder gezinslid komt er vervolgens nog een bon bij. 
De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden hebben samen met SUN Leiden dit jaar dus opnieuw meer bonnen uitgegeven dan we op basis van onze ervaring dachten nodig te hebben. Wij hebben gelukkig nog een beroep kunnen doen op aanvullende fondsen om de stijging van het aantal aanvragen dit jaar weer te kunnen honoreren.

Onze hartelijke dank

We danken, mede namens alle huishoudens die we ook dit jaar weer even wat extra financiële ruimte konden bieden, alle particulieren, fondsen en instellingen van harte voor hun bijdrage aan de Zomerbonnenactie 2021.