Hun Verhaal: Over toeslagen gesproken

“Meneer Abdi u hebt in de afgelopen maanden ten onrechte een uitkering ontvangen van de Nederlandse staat. Oh ja, en ik zie dat u ook huur- en zorgtoeslag hebt ontvangen. Die moet u natuurlijk wel terugbetalen.” 

Meneer Abdi meldt zich bij De Bakkerij. Zijn gezicht strak van de stress. Hij weet echt niet meer waar hij het zoeken moet. Hij heeft een vrouw en een kind van 8 jaar. Hij heeft altijd netjes zijn best gedaan om in ons land binnen de lijntjes te kleuren en geen gekke dingen uit te halen. En nu heeft hij ineens een berg aan schulden, kan hij de huur niet meer betalen en heeft hij zelfs geen vergunning meer om in dit land te verblijven. 

Naar ons land

Ruim 10 jaar geleden kwam meneer Abdi vanuit Somalië naar ons land op zoek naar rust en veiligheid. Somalië is een land dat al decennia heen en weer geslingerd wordt tussen verschillende krijgsheren, burger- en afscheidingsoorlogen, conflicten met buurland Ethiopië en perioden van hongersnood. Slechter kun je het nauwelijks treffen.

Artikel 64

In Nederland vindt Abdi tijdelijke opvang en krijgt hij na enige tijd een voorlopige verblijfsvergunning op basis van Artikel 64 voor een medische behandeling aan een tumor in zijn been. Hij ontmoet een lieve landgenote en ze krijgen samen een dochter. Zowel moeder als dochter hebben inmiddels de Nederlandse nationaliteit, maar meneer Abdi krijgt in november 2019 van zijn specialist te horen dat hij volledig gezond is.

Ware het niet...

Geweldig nieuws natuurlijk… ware het niet dat hij vervolgens in mei 2020 te horen krijgt dat zijn verblijfstatus op basis van Artikel 64 van de Vreemdelingenwet, met terugwerkende kracht is ingetrokken. In een klap zit hij zonder een uitkering en komt ook het huurhuis, dat op zijn naam staat, op losse schroeven te staan en… of hij de ontvangen uitkeringen en toeslagen van de afgelopen zes maanden nog even terug wil betalen.

Samen de scherven oprapen

Een advocaat is druk in de weer om op nieuwe gronden een verblijfsvergunning aan te vragen, maar dat kost tijd. Ondertussen dreigt het gezin aan de stress en onzekerheid ten onder te gaan. 

Samen met Incluzio, de Parochiële Caritas Instelling van Leiden, Stichting Urgente Noden Leiden en Rijnhart Wonen in Leiderdorp, proberen we gaandeweg de scherven op te rapen. Ondertussen probeert het gezin het hoofd boven water te houden op een alleenstaande ouderuitkering, steun van de Voedselbank en een boodschappenbon van het Rode Kruis. 
En weten we via Facebook en Marktplaats wat kleding en een fiets voor Abdi’s dochter te regelen. Bij elk hulpaanbod schiet hij vol en lopen de tranen over zijn gezicht. Wat een land…