TOP die tassen!

Foto's Melle van der Wildt, Jolanda Borst en Freek Kuiperi

Vrijdagochtend 24 april 2020 mocht ik komen helpen in het Kinderrechtenhuis bij stichting JES Rijnland. In de grote ruimtes stonden honderden linnen tasjes met een prachtig logo van ‘Tassen voor Toppers’ die voor een groot deel gevuld waren met spulletjes. Wij mochten de laatste verrassingen in de tassen doen en een brief van JES met allerlei tips om de vakantie door te komen. De tassen stonden per leeftijd in lange rijen opgesteld. Om blij van te worden.

Een vrolijke stoet

Na het vullen en het verdelen van de wijken werden de tasjes in een paar auto’s voor de buitengebieden en een hele hoop geleende bakfietsen geladen. Op de Hooglandse Kerkgracht vormde zich een vrolijke stoet. In groepjes van twee gingen we op pad, vergezeld van de wethouders Marleen Damen en Paul Dirkse.

Verrassing

Tring…. De bel gaat. Ergens doet iemand open en roept naar beneden. Milouda, medewerker van JES, groet en vertelt dat er tasjes voor de kinderen aan de deur hangen en vraagt of de kinderen beneden komen. Helemaal verrast verschijnen ze en halen verwonderd de tas van de deur. “Een tas voor mij?” Ja, met leuke spulletjes vanwege de saaie Coronatijd en omdat het vakantie is. Sommigen willen graag op de foto en gaan zich snel verkleden. Wat een pret. Natuurlijk werd er geprobeerd de 1,5 meter richtlijn in acht te nemen.

Leuke extra's

Er zijn heel veel tasjes gevuld voor kinderen die het niet zo breed hebben en juist in deze tijd leuke extra’s missen die veel kinderen gewoon in huis hebben. Boekjes, spelletjes en tips om de tijd leuk door te komen als je niet met vriendjes en vriendinnetjes kunt spelen. Voor alle leeftijden is wat samengesteld: 0-2, 3-6, 7-9, en 10-13 jaar.

Ritje naar de Voedselbank

Deel twee van de actie Tassen voor Toppers vond op dinsdag 28 april plaats. De laatste aankopen werden verdeeld over de resterende tassen, waarna ze in een gehuurd busje werd geladen en afgegeven bij de Voedselbank Leiden om ook daar kinderen te verrassen met lees- en speelartikelen.

Met onze hartelijke dank!

Deze actie is tot stand gekomen, voorbereid en uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van JES Rijnland, Diaconaal Centrum De Bakkerij, M25 Leiden en Oma gaat op Stap.
'Tassen voor Toppers' werd financiëel mogelijk gemaakt door Stichting Recht Op Onderwijs, Druckerfonds, Fonds 1818, Rabobank Leiden-Katwijk, LTC Leiden BV, Vogelgezang Foundation, WOZfonds, Stichting Heilige Geest, Leidse Maatschappij van Weldadigheid, Huurmij Leiderdorp en de bijdragen van heel veel lieve gulle gevers!

Inge Feiken
Secretaris Diaconie Protestantse gemeente Leiden