Goemoers, Straatpastoraat en De Werkwissel doen verslag

Afgelopen weken verschenen weer diverse rapportages en verslagen van partnerorganisaties die mede ondersteund worden door de diaconieën van De Bakkerij. Zo ontvingen we deze week het Jaarverslag 2019 van De Goemoers, of formeel Stichting Fonds van het College van VrouwenKraammoeders, dat vorig jaar weer garant stond voor de inzameling van 13 autoladingen babykleertjes en aanverwanten en de uitgifte van 36 babypakketten aan jonge moeders en gezinnen die de nodige extra steun goed kunnen gebruiken.

Inmiddels zijn ook de Voortgangsverslagen van de Stichting Straatpastoraat Leiden en Stichting De Werkwissel naar diverse ondersteunende fondsen verstuurd om sponsoren inzicht te geven in de voortgang van het werk van deze organisaties. Straatpastor Femke Post geeft een inkijkje in haar werk onder de dak- en thuislozen in Leiden en het bestuur laat ons delen in haar zorgen over de toekomstige vormgeving van de maatschappelijke zorg in onze regio. De loopbaanbegeleiders van De Werkwissel laten weten dat er afgelopen jaar 51 mensen begeleiding ontvingen, waarvan er inmiddels al weer 19 mensen zijn doorgestroomd naar werk.

De volledige tekst van de verslagen kunt u hier downloaden: