Er waait een kille wind door de stad

De ontwikkelingen die ons in 2020 te wachten staan, baren ons grote zorgen. Het laatste jaar waait er namelijk een kille wind door onze stad. Er moet bezuinigd worden en de meest kwetsbare inwoners zijn daar de dupe van. Het armoedebeleid is op de schop gegaan, minima krijgen minder, er zijn grote veranderingen op komst rond de maatschappelijke opvang voor daklozen, waarbij wij over de realiteitszin zo onze twijfels hebben, en de Bed, Bad en Broodvoorziening voor ongedocumenteerden gaat sluiten, nog voor er zicht is op een volwaardig beproefd alternatief. Dat zijn de zorgen die worden uitgesproken in het onlangs verschenen Voortgangsverslag van de Individuele Hulp van Diaconaal Centrum De Bakkerij.

Alarmerende vooruitzichten

Gezien het riante economisch herstel en de extreem lage werkloosheidscijfers, hadden we gehoopt dat ook het beroep op de Individuele Hulp van De Bakkerij zienderogen zou afnemen. Maar de realiteit is anders. In het Voortgangsverslag van de Individuele Hulp van De Bakkerij geven wij u een inkijkje in de wereld van falend overheidsbeleid en kille bezuinigingen. Daar waar Leiden altijd trots kon zijn op een humaan beleid voor vluchtelingen en ongedocumenteerden en met recht en ere de naam Leiden Stad van Vluchtelingen voerde, wordt nu in no-time die eretitel te grabbel gegooid met de overhaaste en voortijdige sluiting van de Bed, Bad en Broodvoorziening en de dreigende ontmanteling van de activiteiten van de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) Leiden.
De plannen voor de reorganisatie van de maatschappelijke opvang voor daklozen stevenen eveneens af op een mislukking. Het structurele gebrek aan sociale woningen, woningbouwcorporaties die al jaren aangeven dat de draagkracht van bepaalde wijken overvraagd wordt, een geestelijke gezondheidszorg die aan alle kanten hapert, zouden toch genoeg alarmbellen moeten zijn om duidelijk te maken dat de oplossing voor de opvang voorlopig niet gevonden kan worden in "housing first" in een "inclusieve wijk" met "aanvullende ambulante geestelijke gezondheidszorg".

Onze zorgen

Wij maken ons zorgen om het lot van mensen die het al moeilijk genoeg vinden om zich in onze samenleving staande te houden. Die door het leven al zo getraumatiseerd zijn of lichamelijk al zo kwetsbaar zijn dat zij niet de kracht of energie meer hebben om zich tegen al deze veranderingen en bezuinigingen te verweren. De recente tombola van hulp- en zorgverlenende instanties in onze gemeente, volledig in lijn met het nieuwe marktdenken, met zijn aanbestedingen bij aannemers en onderaannemers, gaat te gemakkelijk voorbij aan het persoonlijke leed, de onzekerheid en de stress die het vertrek van één vertrouwde zorgverlener al teweeg brengt bij mensen die in al hun kwetsbaarheid zich dagelijks over moeten geven aan de zorg van anderen.
U kunt de volledige tekst van het Voortgangsverslag van de Individuele Hulp hier downloaden.     

BijlageGrootte
PDF-pictogram verslag_ih_dec_2019-2-min.pdf1.85 MB