Weer meer Zomerbonnen aangevraagd

Ook dit jaar heeft De Bakkerij in samenwerking met Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) weer Zomerbonnen uitgegeven voor huishoudens die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit jaar meldden 40 hulpverlenende instanties 983 huishoudens aan, waaronder 403 alleenstaanden, 81 echtparen, 285 alleenstaanden met kind(eren) en 214 echtparen met kind(eren). In totaal zijn met deze actie ruim 3.300 boodschappenbonnen ter waarde van € 10 uitgereikt. Dat is ruim 100 bonnen meer dan in 2018.

Met name bij de alleenstaanden zien we een toename van 81 aanmeldingen ten opzichte van 2018. Uit dit alles blijkt dat de Zomerbonnen nog steeds erg welkom zijn. Hiermee kunnen de mensen met minder inkomen in de zomerperiode zich toch even iets extra’s veroorloven. 

Dankzij alle bijdragen van fondsen en particulieren zijn we samen met SUN Leiden er toch weer in geslaagd om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. 

Waarvoor heel veel dank!