Stilstaan ‘In VREDEsnaam’, Vredeswake 2013

De tent van de UNHCR op het Stadhuisplein

Op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, stond er een witte vluchtelingentent van de UNHCR op het Stadhuisplein in Leiden. Onder het motto ‘In VREDEsnaam’ organiseerden diverse Leidse organisaties er de jaarlijkse Vredeswake.

Leidenaren staan voor Vrede

Om 15.00 uur stonden er al heel wat mensen in een grote kring bij de tent. De vele regen van de laatste weken had gelukkig plaats gemaakt voor een warm zonnetje. Na een welkom door Lucia de Jeu werd midden in de kring een kaars aangestoken, als symbool van het licht. Ds. Ad Alblas van de Raad van Kerken Leiden opende de wake: ‘in VREDEsnaam staan we stil voor de vrede, in vrede. Zolang er oorlog is, went dat nooit. Als verschillende mensen in Leiden, vanuit allerlei religies, zijn we verbonden met elkaar omdat we iets willen doen voor de vrede. Vrede moet je willen, met alle middelen, door elkaar en met elkaar, met mensen dichtbij en veraf.’ Dit jaar werd speciaal stil gestaan bij vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Syrië. 

Stilstaan temidden van de drukte op de markt

Intussen werd de kring groter: steeds meer mensen kwamen kijken wat er gebeurde. Vanaf de markt, met tassen vol boodschappen, stonden ze even stil en liepen soms daarna weer door. Stil was het allerminst op deze drukke zaterdagmiddag. Het was een kakofonie van geluiden: een draaiorgel, een motorfiets, een roepende marktkoopman, een politiesirene, het carillon van het stadhuis, gelach en gepraat op het terras, een mobieltje, de eksters in de bomen, de Syrische muziek….Toch stonden we stil bij de talloze slachtoffers van oorlogsgeweld in onze wereld. En bij de talloze dappere mensen van goede wil die met gevaar voor eigen leven willen bouwen aan een land waarin alle religieuze en etnische groepen als gelijken kunnen samenleven. Zoals in Syrië en zoals op vele andere plekken in de wereld.

In godsdienst geen ruimte voor terrorisme

Ton Snepvangers van De Bakkerij wees op de foto’s bij de tent van mensen die in zo’n zelfde tent moesten overleven in de barre winterkoude in Syrië. Hij memoreerde dat de tent opgezet was met hulp van mensen van de Turkse moskee in Leiden, zoals Turkije hulp biedt aan de grote stroom vluchtelingen vanuit Syrië.
De Iman van de Turkse Moskee, Fatih Atik, hield ‘A speech for no war’. Daarin zei hij ‘dat het leven van ieder mens op deze planeet meer waard is dan hebzucht, voordeel of politiek. Mensen die slachtoffers maken moeten goed beseffen dat regeringen niet kunnen voortbestaan wanneer ze bloed van onschuldige mensen aan hun handen hebben. Ze zeggen onschuldige mensen aan te vallen in naam van Allah. Maar Allah heeft de religie gegeven om mensen het leven te geven, niet om hun leven te nemen. In geen enkele godsdienst is ruimte voor onderdrukking, doden, terrorisme of volkerenmoord. We veroordelen iedereen die zonder aarzeling het vuur opent op vrouwen en kinderen. Moge Allah de doden genadig zijn en moge de gewonden herstellen. We wensen een spoedige bevrijding en daar bidden we voor.’

Doen wij als stad van vluchtelingen wel genoeg?

Roos van Gelderen, wethouder van de gemeente Leiden, vond het belangrijk als gemeente bij de Vredeswake te zijn. ‘Hier tijdens de markt, op een plek van welvaart en consumptie is het goed om de abstracte begrippen van vrede, oorlog en ellende zichtbaar te maken. Om de duizenden doden en vluchtelingen een gezicht te geven. Leiden is er trots op een Stad van Vluchtelingen te zijn. Maar doen we genoeg? Voegen we de daad bij het woord? Er is nog meer te doen’ en als wethouder wil zij daar, hoe klein ook, aan bijdragen.
Na een uur waken voor vrede sprak Regina Krowinkel een gebed uit van Franciscus van Assisi. Daarna namen de duiven weer bezit van het stadhuisplein en dronken de mensen uit de kring Turkse thee bij de UNHCR tent.

Organisatie

De Vredeswake Leiden is een jaarlijks initiatief van de werkgroepen MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de rooms-katholieke parochie en protestantse gemeente Leiden in samenwerking met de Raad van Kerken Leiden. De Vredeswake wordt ondersteund vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij. Dit jaar werd het initiatief mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Leiden, Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord en de gemeenschap van de Turkse moskee te Leiden.