M25 Leiden Regio presenteert Jaarverslag

Twee jaar geleden, op 1 juni 2011, ging het pilotproject M25 Leiden Regionaal vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij van start. Onze prille proeftuin om de succesformule van M25 Leiden, via contacten met onderwijsinstellingen, parochies en kerkelijke gemeenten, te verbreden naar de omgeving van Leiden. Jongeren uitdagen en ondersteunen om zich in te zetten voor en op te trekken met kwetsbare groepen in de samenleving in navolging van de Werken van Barmhartigheid in Matteüs 25.

De balans

In het jaarverslag van het afgelopen seizoen maken we de balans op van het tweede jaar. Een jaar waarin M25 zich mocht verheugen in een groeiende belangstelling van organisaties, onderwijsinstellingen en jongeren.
Maar ook een jaar van teleurstellingen over het voornemen van de huidige regeringscoalitie om de Maatschappelijke Stage met ingang van het schooljaar 2015-2016 niet langer meer financieel te ondersteunen en onverwachte vertragingen in het opzetten van nieuwe groepen in enkele parochies en kerkelijke gemeenten in de regio.

Indrukwekkend

Ondanks dat zijn de resultaten ook dit jaar weer indrukwekkend. Het was een enorm actief tweede jaar met de meest uiteenlopende projecten, nieuwe initiatieven en creatieve spelvormen, waarvan we u in dit jaarverslag graag laten meegenieten.