Diaconiepagina Leids Kerkblad, september 2010

Ton Snepvangers coördinator van De Bakkerij

In de diakenvergadering van 23 april werd door het College van Diakenen besloten RK diaconaal werker Ton Snepvangers per 1 september 2010 aan te stellen als coördinator van Diaconaal Centrum De Bakkerij. Hem voorstellen is nauwelijks meer nodig, maar voor alle volledigheid toch even een overzichtje. Ton begon op 1 januari 2007 in De Bakkerij als diaconaal werker voor twee dagen per week voor de Leidse RK parochies. De overige drie dagen was hij medewerker missionering bij het Bisdom Rotterdam op de afdeling pastorale dienstverlening.

In Leiden kwam een hechte samenwerking tot stand met de Diaconie Protestantse gemeente Leiden, i.c. met diaconaal werker Jacqueline Schoonwater. Dat resulteerde bijvoorbeeld in M25 Leiden en M25 Roemenië, de Leidse Wijzer en de Leidse Zeven, M25 Highlands, de gezamenlijke Paasbrodenactie, het Colour your Mind festival 2010, de voorbereiding van de Stichting Straatpastoraat Leiden, de invulling van programma’s rond de Open Monumentendagen en de publicatie van de brochure ‘Leidse kerken en de WMO’.

Op 1 april 2009 werd Ton coördinator a.i. van De Bakkerij, een tijdelijke extra taak. Het College van Diakenen is blij dat Ton nu zijn krachten geheel, d.w.z. 5 dagen per week, zal kunnen geven aan De Bakkerij. Zijn baan bij het Bisdom Rotterdam heeft hij inmiddels opgezegd. Ton blijft via detachering vanuit de Diaconie Protestantse gemeente Leiden 2 dagen per week beschikbaar als RK Diaconaal Werker voor de parochies van Leiden.

Help! Wie helpt?

Zo luidt de titel van een flyer, uitgegeven door de Commissie Individuele Hulp (CIH) van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden. In het kort wordt daarin aangegeven welke hulp de Diaconie, via de CIH, kan bieden. ‘Het kan zijn dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Uitkering, bijzondere bijstand, formulieren, UWV, CWI, studiekosten, schulden, regels en uitzonderingen…’. De flyer gaat verder: ‘de Diaconie kan u helpen om de kluwen te ontwarren. De Diaconie kijkt samen met u wat er mogelijk is. Als het nodig is, komt er noodhulp. De hulp is er voor iedereen die dat nodig heeft, uit Leiden of directe omgeving, met een inkomen rond het minimum’.

In dit Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting besteden de RK en Protestantse Diaconie extra aandacht aan (verborgen) armoede. In de wijken en parochies is gevraagd nog gerichter daar op te letten en zo nodig mensen in contact te brengen met de Diaconie. Concreet wordt de hulp gegeven door Jody Sluijter, gepensioneerd maatschappelijk werker en vrijwilliger bij de Diaconie. Incidenteel nemen beide diaconaal werkers Jacqueline Schoonwater en Ton Snepvangers ook een deel van de individuele hulp voor hun rekening.

Wat kunnen mensen verwachten van de CIH?
Met maatschappelijk werker Jody Sluijter wordt bekeken wat het probleem is en samen wordt besproken welke oplossing er mogelijk is. Soms is dat een simpel telefoontje met een instantie, om te bemiddelen bij een vastgelopen uitkering of een vraag over een procedure. Vaker zijn, na een eerste gesprek, meerdere contacten nodig, zoals het inwinnen van informatie bij instanties, een huisbezoek en het indienen van een bezwaarschrift. Het is uiteraard de bedoeling dat mensen zelf hun zaken behartigen en dat de diensten van de Diaconie alleen bestaan uit het weer op gang brengen van hulp door andere instellingen. De Diaconie is immers geen aparte maatschappelijk werk instelling.

Welke hulp geeft de Diaconie?
Financiële of materiële hulp, in de vorm van geld (indien mogelijk in de vorm van een lening), boodschappenbonnen die besteed kunnen worden bij een supermarkt, of een verwijzing naar de Voedselbank. Vooraf wordt bekeken of er andere voorzieningen zijn, waarop een beroep gedaan kan worden, zoals gemeentelijke regelingen of een fonds. Als om een of andere reden daarvan (tijdelijk) geen hulp verkregen kan worden, geeft de Diaconie tijdelijke hulp, bijvoorbeeld een overbrugging totdat een uitkering geregeld is.

In december worden aan mensen met een laag inkomen Kerstbonnen verstrekt, die bij een supermarkt ingeleverd kunnen worden voor levensmiddelen voor de kerstdagen. Dat gebeurt in samenwerking met en op voordracht van kerken en sociale instellingen. Behalve deze concrete hulp heeft de Diaconie kennis in huis over de sociale wetten en regels. Ook daarmee kunnen mensen geholpen worden om de weg te vinden in het woud van voorzieningen. Vanzelfsprekend kan iedereen erop rekenen dat de hulp onder geheimhouding gegeven wordt.

U kunt een afspraak maken met Jody Sluijter in De Bakkerij via tel. 071 – 5130885 of jsluijter[at]debakkerijleiden[dot]nl

Zondag 19 september collecte voor Oikocredit

Door de financiële crisis is duidelijk geworden dat kapitaal ook een ethische dimensie heeft. Geld is er niet alleen maar om zichzelf te vermenigvuldigen. Bezit van kapitaal betekent ook verantwoording nemen voor de wereld en de medemens. Via Oikocredit kunnen mensen hier solidair zijn met mensen daar in ontwikkelingslanden. Niet door te geven, maar door geld uit te lenen.

Oikocredit is een organisatie met kerkelijke wortels die al bijna 35 jaar leningen verstrekt aan groepen kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Tegen eerlijke voorwaarden. Bijvoorbeeld aan een vrouw in India die met een kleine lening koeien en geiten kon kopen. Of een coöperatie in Nicaragua die leningen verstrekt aan koffieboeren en hen helpt bij de verwerking en verhandeling van hun fair trade koffie. In 2009 verstrekte Oikocredit ruim 140 miljoen euro aan leningen. Het kapitaal wordt verkregen door de uitgifte van aandelen aan particulieren en diaconieën. Het aandelenkapitaal van Oikocredit groeide in 2009 tot boven 400 miljoen euro, maar is nog lang niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Vele miljoenen mensen wachten nog op een lening en daarmee op een betere toekomst. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden heeft afgesproken elk jaar 6 aandelen van 200 euro te kopen. Het geld daarvoor wordt bijeen gebracht met de jaarlijkse collecte voor Oikocredit, dit jaar op zondag 19 september. Helpt u mee bij te dragen aan een betere toekomst en een betere wereld?

Wie wil bijdragen: rekening 97065, Diaconie Protestantse gemeente te Leiden, o.v.v. Oikocredit.

Meer informatie: www.oikocredit.nl of nederland.ov[at]oikocredit[dot]org.

Kunst in het Atrium

Tot 8 november 2010 exposeert Lia Redegeld in het Atrium van De Bakkerij. Het werk van Lia laat een combinatie zien van twee technieken: figuratief en decoratie schilderen. Zij is gespecialiseerd in het maken van dierportretten, maar schildert ook portretten van mensen en stillevens. De achtergrond van de werken is geschilderd met acrylverf en portretten in olieverf. De opleiding decoratieschilderen volgde zij bij Atelier van de Laar in Vught waar ze de zilveren oorkonde behaalde. Het fijnschilderen leerde ze bij Atelier Jaap van Eck en Atelier Anna Arcese. Maandag t/m donderdag van 9 - 17 uur, vrijdag van 9 - 12.30 uur.

Jong! – september 2010

M25 Roemenië: werkvakanties 2010

Deze zomer gingen twee groepen jongeren uit Bergschenhoek en Noordwijk op werkvakantie naar Targu Mures. Vanuit De Bakkerij werden zij gecoacht door Jeroen Ernst en Joyce Bikker, twee vrijwilligers die samen met Jacqueline Schoonwater de werkzaamheden coördineerden. Vijf Roemeense jongeren werkten mee, o.a. om te helpen met vertalen.

Een greep uit de klussen:
In de Leidse Straat in Trei Sate (een aantal huizen voor opvang van dakloze gezinnen) zijn greppels gegraven, stenen gemaakt en in de greppels gelegd voor een betere afwatering. De schuttingen rond de erven werden geschuurd en prachtig groen geverfd. Er is een babykamer opgeknapt en ingericht en samen met vaklieden werd een bouwval gesloopt om in de toekomst plaats te maken voor een nieuwe woning voor een dakloos gezin.

Afbraak oude woning aan de Leidse Straat

Een vrijgekomen stuk land is aangekocht voor het verbouwen van groente en aardappelen en verder werden allerlei reparaties uitgevoerd aan de huizen. In en om het bejaardenhuis Casa Diaconala in Targu Mures werden schilderwerkzaamheden verricht. Er werd schoongemaakt en er is een modeshow gehouden met kleding uit de transporten vanuit Leiden.

PicihuisHet Picihuis (opvang van straatkinderen) werd met hulp van vaklieden gerepareerd en opgeknapt en er zijn kasten en onbreekbaar servies aangeschaft. Alle jongeren brachten een bezoek aan de jeugdgevangenis, waar zij een rondleiding kregen. De ontmoeting met 15 jonge gedetineerden, die vertelden waarom en hoelang zij in de gevangenis zitten, was een indrukwekkende ervaring. Als dank voor de gastvrijheid (je komt tenslotte niet zomaar een gevangenis binnen in Roemenië) werd sport- en spelmateriaal achtergelaten.

Voor het bejaardenhuis Casa Diaconala werd van het door de jongeren opgehaalde sponsorgeld een wasmachine, een koelkast, een vleessnijmachine en een groot koffiezetapparaat aangeschaft. De rest van het sponsorgeld wordt opzij gelegd, deels voor de aanbouw van woonruimte voor 22 bejaarden naast het Casa Diaconala, deels voor het Picihuis.

Naast al het werk was er tijd voor ontspanning: een dagje uit naar Praid en Sovata, zwemmen, kampvuur met zang en discussie, de stad ingaan, en natuurlijk is er voetbal gekeken. Op zondag 11 juli waren beide groepen te gast in de Burchtkerk in Targu Mures.

Jongeren van Noordwijk krijgen een rondleiding

Rest mij nog: heel veel dank voor het vele werk, de professionele begeleiding en de fantastische sponsoropbrengsten.

Jacqueline Schoonwater