ANBI - informatie en Privacybeleid

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is ook van toepassing op de Diaconie Protestantse gemeente Leiden.

Transparante informatie

Een belangrijke voorwaarde van de ANBI-regeling is het publiceren van essentiële informatie over de instelling. Via de onderstaande links krijgt u direct inzage in de actuele organisatie, doelstellingen, beleidsvoornemens, financiën, het meest recente jaarverslag en het privacybeleid van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden: 

Kort overzicht in kader van de ANBI-transparantie (format PKN)

Aanvullende documenten:

•    Bestuur
•    Doel
•    Jaarplan 2024
•    Begroting 2024
•    Jaarverslag en jaarrekening 2023
•    Jaarverslag 2022
•    Privacy Verklaring

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer - RSIN

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.
Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.
Het RSIN-nummer van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden is 002526372 (Let op: in de ANBI zoeker van de Belastingdienst moet gekozen worden voor het nummer gerelateerd aan De Bakkerij).

KvK-nummer: 69936315