Het Jaarverslag Individuele Hulp 2023

Zoals u van ons gewend bent, verschijnt er ook dit jaar een terugblik op onze activiteiten en hulp aan inwoners die aanklopten bij ons diaconaal centrum in 2023. Het Jaarverslag Individuele Hulp 2023 met de titel ‘Hou elkaar vast - Zoek elkaar op’.

Klik hier voor het jaarverslag.

We blikken als De Bakkerij in dit verslag allereerst kort terug op de gebeurtenissen in ons diaconaal centrum van vrijdag 14 juli 2023. Want na het steekincident dat die ochtend plaatsvond, is ons natuurlijk herhaaldelijk de vraag gesteld of dit gevolgen heeft voor de manier waarop wij (individuele) hulp verlenen. Het antwoord op die vraag luidt: ja en nee. Waarom? Dat leest u in het jaarverslag.

Als De Bakkerij hanteren wij het motto helpen waar (nog) geen helper is en maken bewuste keuzes in de thema’s die wij op bepaalde momenten net wat meer aandacht geven. In het jaarverslag neem ik de lezer aan de hand van een drietal thema’s mee in de diversiteit aan individuele hulp die wij weer hebben mogen verlenen. Thema’s die wat ons betreft net even wat meer in de spotlights gezet moesten worden afgelopen jaar: (bestrijden van) armoede, huisvesting (van bijzondere doelgroepen) en (zoeken naar) verbinding. Want helaas blijkt in de praktijk ook in onze stad dat sommige inwoners net wat meer welkom zijn dan anderen en is het zoeken (en vinden) van verbinding verre van vanzelfsprekend. Ook hier is er voor sommigen onder ons nog steeds sprake van wegkijken, uitsluiting, afwijzing, achterstelling.