M25 Leiden en M25 Leiden Regio

Op 1 juni 2011, ging het pilotproject M25 Leiden Regionaal vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij van start. Een proeftuin om de succesformule van M25 Leiden, via contacten met onderwijsinstellingen, parochies en kerkelijke gemeenten, te verbreden naar de omgeving van Leiden.

Voor wie?

M25 Leiden wil jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar uitdagen en ondersteunen om zich in te zetten voor en op te trekken met kwetsbare groepen in de samenleving in navolging van de Werken van Barmhartigheid in Matteüs 25. Hen uitdagen hun comfortzone te verlaten, nieuwe werelden te ontdekken, mensen te ontmoeten, vooroordelen te overwinnen en heel concreet de handen uit de mouwen te steken.

Wat doet M25?

Samen met cliënten van de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen erwtensoep uitdelen in het centrum van Leiden, een spelletjesavond organiseren voor de gasten van het Inloophuis Psychiatrie, samen op pad gaan met de veegploeg van De Binnenvest, een kookworkshop voor cliënten van de Voedselbank Leiden, een spelletjesmiddag voor de kinderen van Gezinslocatie Asielzoekerscentrum Katwijk of een hulptransport sorteren en inpakken voor kinderen die lijden aan sickelcel ziekte in Congo Kinshasa. Kortom: te veel om op te noemen. Wij leggen de contacten, bespreken de hulp die nodig is en gaan samen met onze jongeren aan de slag.

Voor en door jongeren

M25 Leiden kent behalve de leeftijd (van 12-17 jaar) geen drempels om mee te doen. Of je gelovig bent of niet, christen, moslim of hindoe, je bent van harte welkom. Want andere mensen kunnen en willen helpen is immers niet aan geloof of levensbeschouwing gebonden. M25 Leiden wordt voor en door jongeren georganiseerd. Dus er is voldoende begeleiding, maar ook alle ruimte voor eigen plannen en ideeën. 

Verbreding van het aanbod

Naast steun bij het opzetten van een eigen lokale M25 groep met een aantrekkelijk jaarprogramma voor kerkelijke gemeenten en parochies in de regio, is er hard gewerkt aan de uitbreiding van het aanbod richting onderwijsinstellingen. Zo hebben onze projectmedewerkers op verzoek van scholen in de regio in de afgelopen jaren nieuwe formats ontwikkeld voor M25 projectdagen en stageweken. En met succes! Want organisaties en cliënten, jongeren en docenten zijn enthousiast over de activiteiten in het afgelopen seizoenen.

Bekijk de website en volg M25 Leiden op Facebook.

M25 Leiden Regio wordt mede mogelijk gemaakt door: