Nieuws

 • Leids Diaconaal Project - challenge!

  Met als thema ‘Groente-deler’ zet het Leids Diaconaal Project zich dit jaar in voor de Voedselbank Leiden. Leidse kerken en geloofsgemeenschappen zijn hier inmiddels mee aan de slag gegaan!


  ​​​​​​

 • Jaarverslag 2022 van De Bakkerij

  2022 was voor De Bakkerij een jaar van transitie: van opstarten na corona en van wisseling van de wacht in het bestuur en de coördinator van De Bakkerij, en van continuïteit van datgene doen waar De Bakkerij zich toe geroepen weet: "Bij gebrek aan een Samaritaan kan ook een Leienaar volstaan".  

 • De Broodmunt: terug van weggeweest!

  Nadat vorig jaar de energieprijzen en de kosten van levensmiddelen stegen, merkten we dat een bepaalde groep mensen in Leiden nog onvoldoende de weg weet te vinden naar hulp, dat de drempel om hulp te vragen hoog is en dat de sociale impact van armoede groot is: het geeft stress, gezondheidsklachten en sluit mensen buiten. De Bakkerij wil daar verschil in maken met een nieuwe 'Broodmunt' door aan te sluiten bij bestaande maaltijd-initiatieven in de buurt om zo mensen onder de armoedegrens weer mee te laten doen! Lees hier meer!

 • Noodopvang Ter Apel in Leiden

  Huize Imani en Huize SukaDuka 

  Sinds kort heeft De Bakkerij twee nieuwe opvanghuizen om te voorzien in (tijdelijke?) noodopvang voor gasten uit Ter Apel.

  In april mochten wij een nieuw gezin verwelkomen in onze noodopvang Imani waar nu ook opvang wordt geboden aan asielzoekers uit Ter Apel. Het betreft een alleenstaande moeder uit Oeganda met een zoon van 12 en een dochter van 10. En later volgden gasten uit Somalie en Syrie. In huize Suka Duka is het wachten op de eerste bewoners.