Diaconaal Weekend 11 en 12 november 2023

In het weekend van 11 en 12 november 2023 staat in de Leidse kerken de diaconie weer even extra in het zonnetje. Dit jaar onder het motto: "Ontdekken en verbinden".

Diaconale roeping 

Zoals elk jaar willen we ook dit keer weer een prikkelende impuls geven aan de diaconale roeping en opdracht van lokale kerken in Leiden.

Sleutelstad kopte afgelopen augustus met de titel "onderlinge verbondenheid in Leiden is klein...." en wordt door De Bakkerij op 8 november a.s. de Ontmoetingsmaaltijd georganiseerd. 

Iedereen is welkom hiervoor op 8 november om 17.00 uur in de Marekerk. Toegang is gratis.

Kerken lenen zich bij uitstek voor ontmoetingen. Hier kunnen we elkaar aanmoedigen, stimuleren om kennis te maken met bekenden en De Ander.