Jaarverslag 2022 van De Bakkerij

2022 was voor De Bakkerij een jaar van transitie: van opstarten na corona en van wisseling van de wacht in het bestuur en de coördinator van De Bakkerij, en van continuïteit van datgene doen waar De Bakkerij zich toe geroepen weet: "Bij gebrek aan een Samaritaan kan ook een Leienaar volstaan".  

Zoals u van ons gewend bent

We blikken terug op een jaar waarin we als diaconaal centrum van betekenis konden zijn door in te springen bij actuele noden in onze Leidse samenleving, waar we in drie thema's aandacht aan geven: energiearmoede, 'huisvesting en noodopvang' en polarisatie en ontmoeting. Om op die actualiteit als zout of licht of zuurdesem te zijn, en zoals u van De Bakkerij gewend bent, 'te helpen waar geen helper is'. Door te kijken welke voorliggende voorzieningen er al zijn, waar wij bij kunnen dragen, versterken, verbinden of nieuwe projecten initiëren. 

Inspelen op actuele noden

Dat resulteerde in een grote ad hoc organisatie met 60 vrijwilligers 24/7 voor noodopvang van mensen uit Ter Apel, in noodhulp voor mensen in energiearmoede en in een groot aantal bekende en vertrouwde activiteiten om ontmoeting te faciliteren. Zoals een vertrouwde en groots bezochte Ontmoetingsmaaltijd, Vredesontmoeting op het stadhuisplein en 200 dak-en thuislozen op de het jaarlijkse Kerstdiner.  Fijn dat het weer als vanouds kon, maar tegelijkertijd ook schrijnend dat het nodig is. 

Vertrouwd en 'bij de tijd'

Zo werd 2022 toch ook weer een heel eigentijds en bijzonder jaar met hele nieuwe initiatieven, hartverwarmende contacten en ook hoopvolle tekenen van groeiende zorg en aandacht voor kwetsbare mensen in onze stad. Ach, leest en bekijkt u het zelf maar in het jaarverslag van De Bakkerij in dat jaar van transitie en continuïteit van 2022.

U kunt het allemaal nalezen in het kleurrijke Jaarverslag 2022 van De Bakkerij dat half mei 2023 werd vastgesteld door het College van Diakenen.