Een beloftevol Kerstfeest!

Uw steun: een lichtpuntje in het donker!

We blikken terug op een jaar waarin we als Bakkerij, na een jaar van corona-beperkingen, weer van start konden, ook als team en bestuur. Om enthousiast aan de slag te gaan met de uitdagingen die voor ons liggen: om mensen te helpen die bij ons aanklopten voor hulp, mensen met energie-armoede, ongedocumenteerden of mensen voor wie geen dak boven hun hoofd was. En dat konden we niet zonder uw steun! Verbondenheid met De Bakkerij

Dank u voor uw bijdrage voor Diaconaal Centrum De Bakkerij. Dankzij uw hulp konden wij het afgelopen jaar voor mensen dichtbij en ver weg, structureel en urgent, samenwerkend, onder protest en ad-hoc hulp bieden. Helpen waar geen helper is.
 

Dit hebben we dit jaar met uw hulp kunnen doen:

  • Een drukbezochte pop-up kledingwinkel, niet alleen voor vluchtelingen uit de Oekraïne, maar voor iedereen.
  • Vijf opvanghuizen voor mensen die tijdelijk of langdurig opvang nodig hadden.
  • Samen met tientallen vrijwilligers, parochiekernen en wijkgemeentes hebben we vier gezinnen, waarvan een ongedocumenteerd en drie uit Ter Apel, opgevangen op vier noodopvanglocaties, waarvan twee gezinnen nu al 12 weken.
  • Ruim 300 jongeren hebben zich via ons project M25 Leiden ingezet voor kwetsbare groepen in de Leidse regio, onder andere met een spetterend Kerstdiner deze week.
  • Meer dan 1.400 huishoudens aan de armoedegrens kregen extra financiële ruimte dankzij de Zomerbonnenactie.
  • Zo’n 30 ouderen hebben genoten van steun en aandacht van een maatje van Oma gaat op Stap.
  • Meer dan 50 ongedocumenteerden ontvingen van ons actiecomité COOL hulp bij onderdak, medische zorg, de coronavaccinatie en voeding. We begeleiden COOL tot een zelfstandige stichting maar blijven nauw betrokken en lobbyen voor de belangen en zorg voor deze doelgroep. 
  • Samen met Humanitas, Schuldhulpmaatje, Stichting Urgente Noden Leiden en het Leids Steunloket voor Migranten konden we met een financiële bijdrage van het Kansfonds een samenwerking aangaan voor acute energie noodhulp. Een manier om de lasten te verlichten voor hen die het meest getroffen worden door de verhoogde energieprijzen en lasten. Ook het lobbyen voor Warme kamers en Warm(t)e maaltijden in Leiden vormt hier een onderdeel van.
  • In het midden van de stad Leiden een verbindende Ontmoetingsmaaltijd voor 200 nieuwe en oudere Leienaren en een Vredesontmoeting van jong tot oud: Generatie Vrede. 
  • Ruim 200 acute hulpvragen omgezet in praktische hulp in de vorm van onderdak, voeding, kleding, tandartshulp, reisgeld, telefoontegoed, begeleiding naar passende hulpverlening.

 
Uw gift helpt ons helpen

Mogelijk heeft u de energietegemoetkoming van de overheid niet heel hard nodig: overweeg dan om deze naar een goed doel over te maken en de meest kwetsbaren hiermee te helpen. Op deze manier kunnen we samen de lasten delen en het licht van het Kerstkind doorgeven en er voor elkaar zijn!
Als Bakkerij zeggen we hartelijk dank voor uw gift, steun en bijdrage in het afgelopen jaar! Wilt u alsnog bijdragen, dan kan dat op IBAN NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, onder vermelding van ‘Gift Bakkerij’. Zo kunnen we er dit jaar samen zorg voor dragen dat iedereen in Leiden licht en warmte ontvangt!
 

Meer informatie over giften en schenkingen

Heeft u behoefte aan meer informatie over uw giften en schenkingen, bijvoorbeeld in verband met de fiscale voordelen of wanneer u overweegt ons werk in uw testament op te nemen, dan verwijzen we u graag naar onze website: https://www.debakkerijleiden.nl/giften. Natuurlijk kunt u ons er ook over bellen op 071-514 49 65 of e-mailen op predikant[at]debakkerijleiden[dot]nl.

Mede namens het team en vrijwilligers van De Bakkerij wens ik u een beloftevolle Kerst en een voorspoedig 2023.
 
Hartelijke groet, 
 
ds. Judith van den Berg-Meelis 
Diaconaal Predikant