Strangers and pilgrims ....

14 november werd het Jaarplan 2023 goedgekeurd door het College van Diakenen. Met een nieuwe lichting bestuurders en een nieuwe coordinator in De Bakkerij zijn de verwachtingen voor 2023 hooggespannen; wat gaat er komen? Het goede blijft behouden, we onderzoeken nieuwe mogelijkheden en blijven, zoals u van De Bakkerij mag verwachten, alert en inspelend op actuele noden in onze samenleving. Want daartoe voelen we ons geroepen: Om voor inwoner, bijwoner, nieuwkomer of pelgrim een warm thuis te geven. Leest u mee?