Een warme deken!

Hoe mooi zou het zijn als iedere dag van de week er warme kamers in Leiden open zouden zijn voor mensen met een krappe beurs om tijdens de koude maanden te besparen op de energierekening. 

Kerken, buurthuizen en ... 

Kerken, buurthuizen en maatschappelijke organisaties bundelen de krachten en worden opgeroepen om mee te doen. De Bakkerij onderschrijft en verspreidt dit initiatief, begonnen door het Leger des Heils, zodat tijdens de komende donkere en koude maanden licht en warmte geboden worden voor hen die dit nodig hebben. Laten we met elkaar een warme deken over Leiden leggen en licht brengen in donkere tijden!  Heeft u een ruimte die mogelijkheden biedt? Heeft uw kerk al een maaltijd-initiatief of wilt u aanhaken of uitbreiden? Zoekt of heeft u vrijwilligers die hieraan willen bijdragen?  

Samen kunnen we het verschil maken!

Neem dan contact op met De Bakkerij: samen kunnen we het verschil maken!