Diaconie: hoe concreter hoe beter!

De opvang van vluchtelingen: Ter Apel is overvol, mensen slapen buiten, het wordt koud en nat. Kerken wat kunnen jullie doen? Diaconaal Centrum De Bakkerij heeft gehoor gegeven aan deze oproep en het initiatief genomen om opvangplekken binnen onze kerken te zoeken en die zijn gevonden! 

In de Heilige Maria Middelareskerk aan de Rijndijk wonen sinds eind september twee gezinnen, een uit Azerbeidzjan en een uit Eritrea. In De Regenboog in de Merenwijk woont een Koerdisch gezin.  

De coördinatie van de opvang ligt in handen van De Bakkerij, maar de inzet van de vele enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers is de sleutel voor het succes. Jan Vis en Ronald van Heijningen van de Regenboog en Marlène Falke en Jan Akerboom van de Maria Middelares wisselen ervaringen uit. 

Allereerst het in orde maken van de ruimtes: de Maria Middelares, die leegstond, is ingericht voor 10 personen. Een zaal in de Regenboog is vrijgemaakt wat een hele puzzel was omdat het gebouw intensief verhuurd wordt en huurders moesten inschikken.

Hoe gaat het nu in het leven van alledag?

De gezinnen leven zoveel mogelijk zelfstandig: ze koken zelf, doen boodschappen of hebben toegang tot de Voedselbank. Van alle kanten wordt hulp aangeboden: de was wordt gedaan en er worden activiteiten ondernomen: naar een museum of een wandeling in de buurt, Nederlandse les wordt gevolgd bij Ekklesia Leiden aan het Rapenburg. 

Via de Brede School is er lesmateriaal voor de kinderen beschikbaar. Bezigheden zijn belangrijk want verveling ligt op de loer. En deze mensen hebben vaak traumatische ervaringen: ze hebben alles achtergelaten en moeten nieuwe herinneringen maken en nieuwe vriendschappen ervaren. Het is mooi om te zien dat de aanwezigheid van deze gezinnen in de buurt tot saamhorigheid en verbinding leidt. Bijvoorbeeld in de Turkse supermarkt spreekt men de taal van het Koerdische gezin. De mannen helpen graag mee: ze snoeien de heg, ruimen de berm op en klussen in de hal van de Regenboog, die opgeknapt wordt. Belangrijk is dat de gezinnen ook hun waardigheid behouden: door het aanbieden van koffie aan een vrijwilliger bijvoorbeeld. En als je zegt dat het lekker ruikt in de keuken krijg je meteen een bord eten!

Omzien naar elkaar, dat is toch onze christelijke opdracht. Hierbij dan ook de vraag: welke kerkgemeenschap in Leiden kan ook een ruimte beschikbaar stellen? Meld het bij De Bakkerij via info[at]debakkerijleiden[dot]nl. of bij diaconaal predikant Judith van den Berg (06 112928 79).

En .. word Vriend van De Bakkerij, dit is het rekeningnummer NL61 INGB 0007820129.

Cecile Werner