Afhaalpunt gratis menstruatieproducten

Vanaf heden zijn maandverband en tampons gratis af te halen bij Diaconaal Centrum De Bakkerij. In samenwerking met het Armoedefonds wordt De Bakkerij uitgiftepunt om deze producten te verspreiden onder de minima.

Het Armoedefonds is in 2013 opgericht en zet zich onder andere in tegen menstruatie-armoede. Eén op de tien vrouwen heeft geen toegang tot producten als maandverband en tampons. Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw beschikbaar zijn die het nodig heeft. Het Armoedefonds stelt daarom gratis menstruatieproducten beschikbaar via lokale hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties.

De Bakkerij is een van die lokale hulporganisaties. Het diaconaal centrum is al inzamelpunt voor Stichting Babyspullen en Voedselbank Leiden. In de stad is (nog) geen andere locatie als uitgiftepunt voor menstruatieproducten aangemeld, dus helpen wij waar (nog) geen andere helper is. Het mag in onze stad toch niet zo zijn dat meisjes en vrouwen noodgedwongen thuisblijven omdat ze ongesteld zijn!

Aanvragen graag via een maatschappelijke organisatie of professionele hulpverlener op info[at]debakkerijleiden[dot]nl o.v.v. menstruatieproducten.