Drie dik verdiende lintjes

Maandag 26 april werden drie mensen in het zonnetje gezet die de nodige voetstappen in De Bakkerij hebben liggen. Het echtpaar Bea en Sam Anes en Henriëtte van den Broek ontvingen alle drie dik verdiend een koninklijke onderscheiding en werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Peterhans en Henriëtte van den Broek

Henriëtte van den Broek

Henriëtte van den Broek - van Dijkhuizen verzorgt al sinds 1992 de PR van De Bakkerij in de vorm van de kopij voor het Leids Kerkblad, verslagen en interviews voor de websites en kerkbladen. Daarnaast beheert ze het archief van de diaconie. Sinds 2004 is ze voorzitter van het College van Vrouwenkraammoeders, de Goemoers. Van 2002 tot 2010 was ze diaken en lid van de wijkkerkenraad van de Regenboogkerk in de Merenwijk. Ze maakte die jaren ook deel uit van het Dagelijks Bestuur van de diaconie en verzorgde de notulen van de DB- en diakenvergaderingen. De laatste jaren is ze daarnaast ook nog heel actief als secretaris van het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leiden.

Peterhans van den Broek, mocht in het kader van het coronaprotocol, zijn echtgenote de onderscheiding opspelden.


Bea en Sam Anes

Bea Anes

Bea Anes is al zo’n 22 jaar vrijwilligster in diverse functies binnen de Protestantse Geloofsgemeenschap ‘De Verbinding’. Ze verzorgt daar samen met anderen ook gezamenlijke maaltijden voor gemeenteleden en buurtbewoners. Binnen de Serviceflat Schouwenhove maakt zij deel uit van het Pastoraal Team. Bij Diaconaal Centrum De Bakkerij is Bea actief als baliemedewerker en gastvrouw. En tenslotte is ze ook nog actief als vrijwilliger bij de vieringen voor dak- en thuislozen van de Stichting Straatpastoraat Leiden in De Bakkerij.

Sam Anes

Sam Anes was 48 jaar actief lid en leiding bij scoutinggroep "de Dauwtrappers" en 25 jaar penningmeester van de Nationale Sint-Jorismarsen. 12 jaar was hij bondsscheidsrechter van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Bij het koor RCM Vox Humana is hij lid en Algemeen Adjunct binnen het bestuur. Voor de Vredeskerk heeft hij lang het ambt van diaken vervuld en was ook lid van het College van Diakenen; en hij en zijn echtgenote Bea gingen namens de Vredeskerk 14 maal op hulptransporten met voedsel en kleding naar het Roemeense dorpje Istihaza. Beiden zijn bovendien actief als hulpkoster bij de Vredeskerk.

Bea, Sam en Henriëtte van harte gefeliciteerd met jullie koninklijke onderscheiding en heel veel dank voor jullie inzet en bijdrage aan het werk van De Bakkerij!