Gelukzoeker opent nieuwe jaar

Op 17 januari 2020 opent De Bakkerij het nieuwe jaar met ex-asielzoeker, gelukzoeker, premier in spe en inmiddels afgestudeerd arts op de Spoedeisende Hulp in Utrecht, Gor Khatchikyan als speciale eregast. Gor is een begenadigd spreker en schrijver die in zijn boek "Gelukzoeker" uit 2015 op indrukwekkende wijze verwoordde wat het betekent om asielzoeker te zijn in een vreemd land, met een compleet andere cultuur, taal en eigenheid.

Bijzondere gast

Op vrijdag 17 januari 2020 wordt het nieuwe jaar weer als vanouds ingeluid door de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden met een informele Nieuwjaarsontmoeting in Diaconaal Centrum De Bakkerij. 
Dat doen we natuurlijk met een hapje en een drankje in het gezelschap van bekende en nieuwe gezichten, maar dit keer ook met onze speciale gast Gor Khatchikyan, ex-asielzoeker, gelukzoeker, premier in spe en inmiddels afgestudeerd arts op de afdeling Spoedeisende Hulp in Utrecht.
Waar iedereen spreekt over dé asielzoeker, spreekt Gor bij ons uit eigen ervaring. In deze tijd worden asielzoekers nog steeds met enige regelmaat weggezet als beroepsprofiteurs, maar Khatchikyan laat ons ook een andere kant zien van het verhaal. 

Wat betekent het eigenlijk om asielzoeker te zijn in een vreemd land, met een compleet andere cultuur, taal en eigenaardigheden? Het is een vraag die maar weinigen zichzelf stellen. Soms lijkt het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers tanende te zijn. Dat is echter maar één kant van het verhaal. 
De werkelijkheid zelf is vaak minder zuur, zo bevestigt het fascinerende levensverhaal van de Armeens-Nederlandse arts Gor Khatchikyan, dat hij in zijn boek “Gelukzoeker” uit 2015 fascinerend wist te verwoorden. 

Broodpenningen

Naast het verhaal van Gor zullen er tijdens de komende Nieuwjaarsontmoeting 2020 ook weer drie originele broodpenningen met oorkonde worden uitgereikt aan mensen of organisaties die zich op sociaal-diaconaal vlak op een bijzondere manier inzetten in Leiden. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en het glas te heffen op een, naar wij hopen, weer veelbelovend nieuw jaar.
 

De Nieuwjaarsontmoeting vindt plaats
op 
vrijdagmiddag 17 januari 2020 van 16.30 tot 18.00 uur
in Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44 b te Leiden