Oprichting Stichting Zeven Leidse Hofjes

Sint Annahofje of Joostenpoort

De statuten van de Stichting Hofjes van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Leiden zijn gewijzigd en er is een nieuwe stichting opgericht: de Stichting Zeven Leidse Hofjes. Om meerdere redenen bleek een statutenwijziging noodzakelijk; zo bestond de Hervormde Diaconie allang niet meer, doordat de Hervormde Gemeente Leiden in 2007 opging in de Protestantse gemeente Leiden. Ook waren de regels waaraan de Stichting Hofjes van de Diaconie als kerkelijke diaconale organisatie gehouden was, niet meer van deze tijd. Dat geldt eveneens voor de regels waaraan bewonersen bestuursledenzich volgens de statuten zouden moeten houden, ook die waren niet meer van ‘Anno nu’. Het werd tijd om de banden met de Diaconie losser te maken.

Jeruzalemshofje

In goed onderling overleg besloten het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Leiden en het bestuur van de Stichting Hofjes van de Diaconie, met instemming van de betrokken organen, tot de genoemde statutenwijziging en de oprichting van de Stichting Zeven Leidse Hofjes. Daaronder vallen, net als eerder onder de Stichting Hofjes van de Diaconie, de stichtingen van de volgende hofjes:

  • Het Sint Annahofje of Joostenpoort
  • Het Bethaniën- of Emmaushofje
  • Het Cathrijn Jacobsdochterhof
  • Het Cathrijn Maartensdochterhof
  • Het Groot Sionshofje
  • Het Klein Sionshofje  
  • Het Jeruzalemshofje

Voor de bewoners van deze hofjes verandert er niets.
De Stichting Zeven Leidse Hofjes, als rechtsopvolger van de Stichting Hofjes van de Diaconie, verhuurt en onderhoudt de hofjes.

Namens de Stichting Zeven Leidse Hofjes,                                           
Wilbert Hettinga,
voorzitter,
T: 06-37660755,
E: wilbert.hettinga[at]hotmail[dot]nl

Namens het College van Diakenen,
Peterhans van den Broek,
voorzitter,
tel. 071-5213837