Kom 7 kijken

Een uitnodiging in chat-taal met een dubbele lading. Want we willen inderdaad graag dat u op zaterdag 11 november, tijdens het Diaconaal Weekend, eens even komt kijken in De Bakkerij. Maar het cijfer zeven verwijst meteen ook naar de Zeven Werken van Barmhartigheid waar we binnen de diaconieën van Leiden dagelijks heel concreet invulling aan geven in onze hulp aan kwetsbare groepen.

Goed leren kijken

Vanouds kent de diaconie een drieslag in haar werk: Zien-Oordelen-Handelen. Wie als kerkgemeenschap oog wil hebben voor zijn naaste moet eerst vooral goed leren kijken.
Om onze blik wat te scherpen, is er in het afgelopen jaar door diverse groepen uit de Leidse samenleving hard gewerkt aan de vormgeving van eigentijdse kunstwerken rond de Zeven Werken van Barmhartigheid: de hongerigen voeden, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de doden begraven, de vreemdelingen opnemen, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken.

U komt ogen tekort

Op zaterdag 11 november worden de resultaten van dit unieke kunstproject rond de Zeven Werken van Barmhartigheid getoond in een bijzondere tentoonstelling in De Bakkerij. Daarnaast nodigen de spelers van de theaterproductie “Onder anderen” u uit om eens te kijken naar uw eigen (voor)oordelen en verborgen angsten voor “anderen” en daarover met elkaar in gesprek te gaan. En tenslotte is er die dag ook nog een levensgroot bordspel met uitdagende opdrachten rond de Zeven Werken.

Dus Kom 7 kijken op zaterdag 11 november tussen 13.00 en 17.00 uur in Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44b te Leiden.
U bent van harte welkom.     

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram flyer_diaconaal_weekend_2017.pdf4.56 MB