Kerstbonnenactie 2013 weer van start

In december 2013 gaat de Kerstbonnenactie weer van start. De Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden en de diaconieën van Diaconaal Centrum De Bakkerij kregen vorig jaar 746 aanvragen binnen, met name voor huishoudens met kinderen. Het totaalbedrag dat aan kerstbonnen werd uitgegeven was dat jaar: € 28.400,-. Opnieuw een stijging van ruim 12% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Extra financiële ruimte

De Kerstbonnen worden jaarlijks door SUN Leiden en De Bakkerij uitgegeven op basis van aanvragen vanuit de professionele hulpverlening, parochies en wijkgemeenten, aan mensen die het financieel moeilijk hebben of aan de rand van de samenleving staan. Kerstbonnen zijn tegoedbonnen, die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt in Leiden. Even wat extra financiële ruimte voor de feestdagen in december.

Uw steun

Al met al is het bedrag voor de Kerstbonnenactie in de afgelopen vier jaar met ruim 60% gestegen. Ondanks die enorme groei is het ons nog altijd gelukt om het benodigde geld bijeen te brengen, dankzij de hulp en extra inspanningen van fondsen, de opbrengst van de Kerstcollecte in de Protestantse gemeente Leiden en particuliere giften in de decembermaand. Ook dit jaar hopen we dit met uw steun weer voor elkaar te krijgen.

U kunt uw gift overmaken op reknr. NL46 INGB 0000 097065 van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Kerstbonnenactie 2013