Drie broodpenningen voor Jacqueline Schoonwater

Jacqueline Schoonwater krijgt drie broodpenningen van voorzitter Bert Verweij (foto: Melle van der Wildt)

Het was overvol in De Bakkerij op vrijdag 18 januari. Niet alleen hielden de beide diaconieën hun Nieuwjaarsontmoeting, maar ook werd gevierd dat diaconaal werker Jacqueline Schoonwater 25 jaar verbonden was aan de Diaconie in De Bakkerij. Dát er iets gevierd werd was buiten al duidelijk: vlaggen wapperden aan de gevel en een stoepbord met een levensgroot portret van Jacqueline stond bij de poort. Binnen kon je er ook niet omheen: een enorme banner met -wederom- haar portret en ‘Jacqueline 25’. Kleurige ballonnen stegen op naar het plafond en er stonden kleine tompoezen klaar met -alweer- haar beeltenis!

Eigenlijk begon het feest al de dinsdag ervoor, toen Jacqueline in De Bakkerij opeens oog in oog stond met Ilona Fülop uit Targu Mures in Roemenië! Een geweldige en emotionele verrassing. In sneeuw en gladheid haalden Henk Vis en Ton Snepvangers haar met de auto op van het vliegveld in Dortmund. Ilona, de stuwende kracht achter de projecten van de Fundatia Lazarenum in Targu Mures (bejaardenhuis, opvang van straatkinderen en dakloze gezinnen, zorg voor arme grote gezinnen en kledingwinkel van de Burchtkerk) en Jacqueline troffen elkaar voor het eerst in mei 1989. Dat was het begin van een samenwerking tot op de dag van vandaag. Jacqueline en De Bakkerij waren én zijn voor Ilona een voorbeeld voor het diaconaal werk, dat zij in de loop der jaren in Targu Mures heeft opgezet.

Na een welkomstwoord en een diaconaal overzicht van het jaar 2012 door Bert Verweij, voorzitter van de protestantse diaconie, sprak ds. Ton Jacobs van de Marekerkgemeente te Leiden de Nieuwjaarstoespraak uit. Hij werd bedankt door Wilbert van Erp, voorzitter van de rooms-katholieke diaconie.
Als ‘stoffelijk blijk van waardering’ werd Jacqueline door voorzitter Bert Verweij verrast met niet één, maar drie ingelijste broodpenningen, een A,B en D. Anton Dronkers, voormalig diaconaal predikant in De Bakkerij, liet de jarenlange samenwerking met Jacqueline de revue passeren en overhandigde haar een bedrukte kussenssloop met de tekst “De Bakkerij: Jacqueline staat er mee op en gaat er mee naar bed”. Ton Snepvangers, coördinator van De Bakkerij, las voor wat Ilona Fülop, oorspronkelijk in het Hongaars, op papier had gezet voor Jacqueline.

Vervolgens zette Ton een jubileumlied voor Jacqueline in, waarvan het refrein door iedereen uit volle borst werd meegezongen. Geëmotioneerd bedankte Jacqueline voor alles. Met een hapje en een drankje werd de zeer geslaagde Nieuwjaarsontmoeting voortgezet. Ook vele familieleden, oude bekenden, Roemeniëreizigers en (oud)collega’s kwamen Jacqueline feliciteren. Het was een gezellig weerzien en in de collectedoos (en via de bank) is ruim € 1500,- cadeau gedaan voor de transportkosten van hulpgoederen naar Roemenië.