Diaconiepagina Leids Kerkblad, april 2011

Colour Your Mind 2011 - foto: Peter van Mulken

Colour Your Mind geslaagd aan de wandel

Op de zonnige zaterdagmiddag van 19 maart vertrekt een kleurrijke stoet van ruim honderd deelnemers onder begeleiding van de Franciscus Band Leiden vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij voor een Wandeling voor Gelijke Behandeling door het drukke winkelcentrum. Verwijzend naar de reclamecampagne “Moet jij je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te worden?” dragen veel deelnemers aan de demonstratieve tocht een foto van een andere Leidenaar voor hun gezicht.

Portretfoto’s van leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Leiden, van leerlingen en docenten van de Singelschool, het COC, deelneemsters aan de Internationale Vrouwendag, gasten van een bijeenkomst voor Franstalige Afrikanen, jongeren van M25 Leiden, medewerkers en cliënten van Vluchtelingenwerk, het Tam Tam Koor van Leiden Noord, begeleiders en kunstenaars van Kunst & Vliegwerk. Een kleurrijke verzameling van portretten die de diversiteit weerspiegelen van de Leidse bevolking in al zijn facetten.

Omstanders in de Haarlemmerstraat, de Breestraat, reageren soms wat verstoord, dan verwonderd, maar tenslotte kunnen de meesten van hen deze positieve demonstratie voor respect en tolerantie in onze samenleving wel waarderen. Een enkele keer wordt er spontaan geapplaudisseerd en op uitnodiging van de deelnemers durft een enkeling zich zelfs aan te sluiten bij de stoet. Colour Your Mind 2011 ging dit jaar aan de wandel, de straat op, deed mensen even stilstaan, uit noodzaak en nieuwsgierigheid. Even nadenken, even stilstaan bij de gedachte dat elke mens gezien mag worden.

Colour Your Mind 2011 was een gezamenlijk initiatief van de Raad van Kerken Leiden, Vluchtelingenwerk ZHN, Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden, de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden. De tocht werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Leiden en Fonds 1818.

Imkerproject nieuw Avondmaalsproject

Met Pasen 2011 start er een nieuw Avondmaalsproject. Tot aan Pasen 2012 wordt er bij het Avondmaal gecollecteerd voor het Jubileumproject van de 25-jarige Bakkerij: het Imkerproject voor gehandicapte oorlogsslachtoffers in Eritrea. Wat houdt het project in? Gezinnen van gehandicapte oorlogsslachtoffers in Eritrea krijgen de kans om in hun levensonderhoud te voorzien door het beschikbaar stellen van bijenkasten, bijenvolken, zonnebloemzaad, een cursus voor het houden van bijenvolken en het verwerken van de honing en bijenwas tot verkoopbare producten. In een volgende fase kunnen vrouwen een opleiding krijgen om de administratie voor hun bedrijfjes te doen. Vervolgens kunnen de gezinnen in staat gesteld worden hun producten zelf in de stad te verkopen, zodat de tussenhandel uitgeschakeld kan worden en ze meer verdienen. Later kunnen wellicht méér gezinnen bij het project betrokken worden. U vindt een projectfolder in de kerken.

Wie wil bijdragen: rekening 97065, Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Eritrea.

Internationale Vrouwendag

Zondag 6 maart werd Internationale Vrouwendag gevierd in De Bakkerij. Het thema van dit jaar was: ‘Vrouwen, kom in beweging’. De organisatie was in handen van het Vrouwennetwerk Leiden i.s.m. Stichting Meander, de Leidse Diaconieën en met medewerking van M25 Leiden.

De middag trok meer dan 80 bezoekers. Gasten waren ondermeer wethouder Roos van Gelderen, die met de vrouwen discussieerde over de gevolgen van de kredietcrisis en columniste Raja Felgata, die haar column ‘Ode aan de wereldvrouw’ uitsprak. Er was een crisiscorner met handige tips voor een krappe portemonnee en ruimte voor ontmoeting en discussie. Met een schaaltje lekkere hapjes en muntthee werd er gekeken naar de optredens van een Nederlandse buikdansgroep en de vrouwen kwamen zelf in beweging bij de wereld muziek van een DJ. Jongeren van M25 Leiden zorgden enthousiast voor de ontvangst, verleenden hand- en spandiensten en hielden de meegekomen kinderen bezig in een creatief kinderprogramma.

Van de filmset

‘Half maart word ik opeens gevraagd mensen te interviewen voor een film over De Bakkerij! Mensen ondervragen deed ik wel vaker, maar dat was voor het Leids Kerkblad of het Diaconie-Bericht. Dan was er tijd om er rustig achter de computer een verhaal van te maken. Nu sta ik met een microfoon in m’n hand en moet er snel gereageerd worden op wat de geïnterviewde zegt! Een mens is echter nooit te oud om te leren en gelukkig is het geen live uitzending, zodat een foutje makkelijk hersteld kan worden’.

Samen met Arie Oliehoek van Oliehoek Videoproductie en Ton Snepvangers maakten we een opzet voor de film. Tien organisaties in het netwerk van De Bakkerij komen in beeld. Per organisatie wordt een filmpje van ca. 5 minuten gemaakt met beelden van de locatie, activiteiten en een kort interview met een vertegenwoordiger. In dit interview wordt een beeld geschetst van de visie, opzet en activiteiten van de betreffende organisatie en de relatie met Diaconaal Centrum De Bakkerij.

Op de filmset - Henriëtte en Arie in actie

We zijn voortvarend aan het werk gegaan en hebben al twee volle weken achter de rug met interviewen op locatie of in De Bakkerij en het schieten van plaatjes van activiteiten. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de dienstfiets, met de cameratas en het statief op de bagagedrager. Welke organisaties we aandoen? Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden, Vluchtelingenwerk ZHN, Stichting Present, Voedselbank Leiden e.o., het Oriëntatiejaar, Exodushuis Leiden, Stichting De Binnenvest/Stichting Straatpastoraat, Stichting Arabische Vrouwen Narcis, Dress for Success Leiden en de Gemeente Leiden.

Na veel knippen en plakken zal er uiteindelijk een film van 50 minuten gerealiseerd worden; alle meewerkende organisaties krijgen daaruit hun eigen minifilmpje van 5 minuten. We hopen in september de rode loper uit te kunnen leggen voor de première!

Henriëtte van den Broek

Jong! - jongerenpagina Leids Kerkblad, april 2011

Meedoen met M25Leiden is leuk!

M25: Fenneke en Barthe - foto: Henriëtte van den Broek

In het knalgele M25 Leiden T-shirt lopen Fenneke en Barthe in De Bakkerij. Ze hebben mee geholpen (met 6 andere M25 deelnemers) aan de voorbereiding van de Wandeling voor gelijke behandeling van Colour your Mind. Het is zaterdag 19 maart, de dag waarop dit jaar de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie wordt gehouden. Straks zullen ze ook meewandelen. Wat hebben ze vandaag gedaan? Flyers uitgedeeld op de markt, koffie en thee gezet, een lunch klaargemaakt voor alle vrijwilligers, posters opgehangen, foto’s en slingers klaargelegd….en na afloop ruimen ze de boel weer op.

Door de verplichte maatschappelijke stage kwamen ze terecht bij M25 Leiden. Ze zitten in 4 VWO van het Visser ’t Hooft Lyceum. In dat jaar moet je 32 uur maatschappelijke stage doen. Nadat ze bij 15 stageplekken langs geweest waren, die allemaal al vol waren, noemde een docent M25 Leiden. Hadden ze nooit van gehoord, maar na een kennismaking besloten ze mee te doen. En ze vinden het leuk: veel afwisselende dingen te doen.

Bijvoorbeeld de Internationale Vrouwendag in De Bakkerij. Barthe maakte er foto’s, de anderen hielden de kinderen bezig, met kralen rijgen, kleuren en schminken. Ze vonden het bijzonder zoveel allochtone vrouwen te ontmoeten: een kijkje in een heel andere wereld. In mei staat er een nog uitstapje met dak- en thuislozen op het programma. Weer heel iets anders: dat zien ze ook wel zitten. Maar nu eerst aan de wandel, achter de muziek aan!

Info: www.m25leiden.nl of jschoonwater[at]debakkerijleiden[dot]nl