Nieuws

 • Vrede spreekt tot de verbeelding

  Foto's Han de Bruin (handebruinfotografie.nl)

  Het is beter een kaars aan te steken, dan het duister te vervloeken”. Met deze woorden en op de klanken van het wereldberoemde lied van John Lennon, “Imagine”, begon op donderdag 21 september de jaarlijkse Vredeswake. Een uur stilstaan bij vrede, bij (vaak anonieme) bruggenbouwers ver weg; een uur teken van verzoening zijn in onze eigen stad, om te leren luisteren naar de ander, misschien wel je buurman, en samen te zoeken naar wat je bindt in plaats van verdeelt.

 • Zomerbonnenactie 2017 (update)

  De Protestantse Diaconie, de RK Diaconie en Stichting Urgente Noden Leiden (SUN) werkten ook dit voorjaar weer samen bij de distributie van de Zomerbonnen. Eind mei werden in totaal 2883 bonnen uitgegeven aan 766 huishoudens, waaronder 243 alleenstaanden, 35 echtparen, 243 alleenstaanden met kind(eren) en 238 echtparen met kind(eren). De definitieve aanvragen van enkele kleinere organisaties waren toen nog niet binnen, maar op het eerste gezicht was er sprake van een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. En dat was goed nieuws!

 • Zorgelijk signaal aan Gemeente Leiden

  De afgelopen tijd zijn er meerdere mensen (vluchtelingen, asielzoekers, ongedocumenteerden) bij De Bakkerij binnengelopen, die niet geholpen kunnen worden door de organisaties die daar eigenlijk wel voor zijn. Gezien de schrijnende situaties proberen de diaconieën van De Bakkerij en Vluchtelingenwerk Leiden een oplossing te vinden, maar de hulp behoort niet tot de opdracht van Vluchtelingenwerk en de diaconieën hanteren weliswaar geen strakke regels en geven regelmatig een logeerplek in Imani, ons opvanghuis, maar die opvangcapaciteit is op dit moment niet voldoende.

 • Vredeswake Leiden 2017

  Donderdagmiddag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij in samenwerking met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland weer een Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. De wake duurt van 16.30 tot 17.30 uur en staat dit jaar in het teken van “De kracht van Verbeelding”. Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek, dans en andere vormen van expressie.