Nieuws

 • Gewoon een enorm leuke avond!

  Foto's Melle van der Wildt

  Op 20 december heb ik, samen met mijn vrienden en andere vrijwilligers, meegeholpen met het jongerenproject M25 Leiden waarbij we een kerstdiner voor daklozen hebben georganiseerd en verwezenlijkt. Na weken voorbereiding en hard werken hebben we uiteindelijk een succesvolle en enorm leuke avond neergezet.

 • We hebben de zomer weer in onze bol

  De Protestantse Diaconie, de RK Diaconie en Stichting Urgente Noden Leiden (SUN) werkten ook in het voorjaar 2017 weer samen bij de uitgifte van de Zomerbonnen. In september werd de actie voor dit jaar definitief afgesloten. In totaal werden door hulpverlenende organisaties 3057 zomerbonnen aangevraagd voor 828 huishoudens in Leiden e.o. die maandelijks rond moeten komen van een inkomen dat onder het bestaansminimum ligt.

 • Plannen voor het nieuwe jaar

  Deze maand verscheen het Jaarplan 2018 van Diaconaal Centrum De Bakkerij. Een beknopt overzicht van de activiteiten in en vanuit het interkerkelijk hulpverleningscentrum aan de Oude Rijn die dit jaar in de planning staan.
  Naast alle projecten en manifestaties waar het diaconaal centrum in het nieuwe jaar haar schouders onder wil zetten is er in het nieuwe jaarplan ook extra aandacht voor de unieke wijze waarop in het gebouw van De Bakkerij ruim twintig organisaties en projecten onderdak vinden en op informele wijze elkaars werk ondersteunen en versterken.

 • Ruim honderd bezoekers kwamen "7 kijken"

  Foto's Han de Bruin (handebruinfotografie.nl)

  Kom 7 kijken stond er op de uitnodigende flyer voor het Diaconaal Weekend. Meer dan 100 kijkers kwamen op zaterdagmiddag 11 november naar De Bakkerij. Peterhans van den Broek, voorzitter van de Protestantse Diaconie, noemde zeven een bijzonder getal: 'Sneeuwwitje en zeven dwergen, de wolf en zeven geitjes, Klein Duimpje draagt zevenmijlslaarzen, de regenboog heeft zeven kleuren, Rome is gebouwd op zeven heuvelen. De wereld werd in zeven dagen geschapen en in de Bijbel staat het getal zeven voor iets dat compleet is.