Diaconieën

In Diaconaal Centrum De Bakkerij is onder meer het kantoor van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie gevestigd:

Secretariaat Diaconie Protestantse gemeente Leiden
Chantal Knulst-van der Heijden
T: 071-5144965
E: info[at]debakkerijleiden[dot]nl

Coördinator De Bakkerij
Ton Snepvangers
Draagt zorg voor de algehele coördinatie van de hulpverlening, contacten, activiteiten en projecten in en vanuit De Bakkerij.
T: 071-5144965
E: tonsnepvangers[at]debakkerijleiden[dot]nl

Diaconaal werker PgL
Jacqueline Schoonwater
Initieert en begeleidt diverse diaconale projecten en activiteiten in en vanuit De Bakkerij, en coördineert de contacten met en ondersteuning aan onze partnerorganisatie in Targu Mures, Roemenië. 
T: 071-5144965
E: jschoonwater[at]debakkerijleiden[dot]nl

Diaconaal werker RK
Ton Snepvangers
Initieert, coördineert en begeleidt diaconale activiteiten in samenwerking met de RK Diaconie Leiden.
T: 071-5144965
E: tonsnepvangers[at]debakkerijleiden[dot]nl

Public Relations Diaconie
Henriëtte van den Broek
Ondersteunt het Diaconaal Centrum bij diverse publicaties over het werk van De Bakkerij.
T: 071-5144965
E: info[at]debakkerijleiden[dot]nl

Individuele Hulp 
Jody Sluijter, maatschappelijk werker
Helpt in overleg met de diaconaal werkers bij financiële zaken, zoals vragen over uitkeringen en andere wettelijke regelingen, schulden, financiële nood en bij het weer op gang brengen van vastgelopen procedures.
T: 071-5144965
E: jsluijter[at]debakkerijleiden[dot]nl

M25 Leiden Regio
Project ter ondersteuning van activiteiten van M25 Leiden en begeleiding van (wijk)gemeenten en parochies in de regio Leiden en de Bollenstreek bij het opzetten lokale M25 groepen en de invulling van een uitdagend jaarprogramma.

Tamara Breton (coördinerend projectmedewerker)
T: 071-5144965
E: tamarabreton[at]debakkerijleiden[dot]nl

Gerda Pieters (projectmedewerker)
T: 071-5144965
E: gpieters[at]debakkerijleiden[dot]nl

W: www.m25leiden.nl

Op de Kook toe
Dit project wil mensen ondersteunen in de verbetering van hun voedings- en uitgavenpatroon, gezondheidsproblemen of sociaal isolement door het organiseren van gerichte inzamelingen voor de Voedselbank en kookateliers waarin deelnemers mogelijkheden ontdekken om met weinig geld hun kook- en eetgewoonten op een creatieve manier te verbeteren in een gezellige omgeving.

Gerda Pieters (coördinerend projectmedewerker)
T. 071-5144965
E: gpieters[at]debakkerijleiden[dot]nl

Tamara Breton (projectmedewerker)
T: 071-5144965
E: tamarabreton[at]debakkerijleiden[dot]nl

W: www.opdekooktoe.nl

Oma gaat op Stap
Dit project stelt ouderen, die zelfstandig wonen of in zorgcentra verblijven maar nauwelijks meer de deur uit kunnen, met hulp van vrijwilligers in staat om er toch eens op uit te gaan.

Carijn Westeneng (coördinerend projectmedewerker)
T: 071-5144965
E: cwesteneng[at]debakkerijleiden[dot]nl

W: www.omagaatopstap.nl

ZWO
(Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
Ondersteunt de wijken bij het ZWO-werk.
T: 071-5144965.
E:info[at]debakkerijleiden[dot]nl