Feest van bevrijding en verbondenheid!

Zaterdag 1 juli a.s. vindt vanaf 13:30 uur in de Hooglandse Kerk in hartje Leiden het Muziekfestival Songs of Freedom plaats: een festival om te vieren dat gelijkwaardigheid en wederzijds respect verankerd is in onze samenleving, maar ook om te denken aan hen die dat in de praktijk nog niet ervaren.

M25 naar Spelerij in Dieren

Op Tweede Pinksterdag gingen we met een groep kinderen van de Voedselbank en van de weekendklas van JES Rijnland naar de Spelerij-Uitvinderij in Dieren. Dit uitje werd georganiseerd door M25 Leiden, het jongerenproject van Diaconaal Centrum De Bakkerij. Ik had besloten om ook mee te doen aan deze maatschappelijke stage, omdat mijn ouders ook niet zoveel geld hadden toen ik klein was. Mijn ouders deden altijd hun best om ons op uitjes te nemen, maar dat was toch vaak erg lastig omdat ze niet zoveel verdienden.

Zomerbonnenactie 2017

De Protestantse Diaconie, de RK Diaconie en Stichting Urgente Noden Leiden (SUN) werkten ook dit voorjaar weer samen bij de distributie van de Zomerbonnen. Eind mei werden in totaal 2883 bonnen uitgegeven aan 766 huishoudens, waaronder 243 alleenstaanden, 35 echtparen, 243 alleenstaanden met kind(eren) en 238 echtparen met kind(eren). De definitieve aanvragen van enkele kleinere organisaties zijn nog niet binnen, maar op het eerste gezicht is er sprake van een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. En dat zou goed nieuws zijn!

Abonneren op Voorpagina-feed