Gezellig druk tijdens Nieuwjaarsontmoeting

'Dat het beter gaat met Nederland is in De Bakkerij niet te merken'. Zo begon Bert Verweij zijn welkomstwoord op de Nieuwjaarsontmoeting van de samenwerkende diaconieën (RK en PgL) op vrijdag 20 januari 2017 in Diaconaal Centrum De Bakkerij. Het afgelopen jaar was het er druk: 400 keer werd er een beroep gedaan op de Individuele Hulp, 300 deelnemers kwamen naar de kookateliers van Op de Kook toe en M25 liet 600 jongeren snuffelen aan de Werken van Barmhartigheid!

Pater Jan van Duijnhoven overleden

Pater Jan van Duijnhoven o.f.m. is zaterdag 14 januari in zijn woonplaats Voorhout overleden. Vele jaren woonde pater Jan aan de Haagweg in het klooster naast de voormalige Leonarduskerk. Hij zorgde samen met pater Ton Peters dat de diaconie en caritas in Leiden een goede plek kregen, ook na het vertrek van de franciscanen uit Leiden eind 2010. De Bakkerij werd mede door zijn toedoen ook een katholieke schuilplaats voor de zwakkeren in onze samenleving en hij was erg blij met de resultaten van de vruchtbare samenwerking tussen de protestantse en katholieke diaconie in het centrum.

Vrienden heb je nooit te veel

Afgelopen maanden werd De Bakkerij weer blij verrast met tientallen spontane financiële giften van diaconieën en mensen die ons werk een warm hart toedragen. De adresgegevens van al die gulle gevers zijn lang niet allemaal te traceren en sommigen geven ook nadrukkelijk aan dat zij niet op een bedankbriefje zitten te wachten, omdat we dat geld beter kunnen gebruiken voor andere zaken.
Daarom willen we langs deze weg toch even laten weten dat we ontzettend blij zijn met alle morele en financiële steun die we mochten ontvangen.

Abonneren op Voorpagina-feed