Jaarverslag 2016 van De Bakkerij

Deze week verleende het College van Diakenen haar goedkeuring aan de publicatie van het Jaarverslag 2016 van De Bakkerij. Een bewogen jaar op meerder fronten ook voor ons centrum. 

Vluchtelingen

De eerste helft van 2016 staat grotendeels in het teken van de ondersteuning van vluchtelingen in de Noodopvang aan de Wassenaarseweg in Leiden. Met maaltijden, de hulp van taalbuddies en inzamelingsacties voor koffers, kleding en speelgoed. Er groeien warme contacten en vriendschappen. Maar ondanks toezeggingen van de gemeente Leiden dat mensen kunnen blijven, maakt het COA daar in mei 2016 abrupt een eind aan door de Noodopvang van de ene op de andere dag te sluiten.

Projecten

Het jongerenproject M25 Leiden Regio sluit haar meest succesvolle jaar tot nu toe af met 645 jongeren die deelnemen aan projectdagen, stageweken en lintstages.
De theaterproductie Vlucht weet in één jaar tijd 1655 bezoekers te trekken en met elkaar in gesprek te brengen rond de opvang van vluchtelingen in ons land en de zorgen die dat met zich meebrengt.
Intussen organiseert het project Op de Kook toe zo'n 20 kookateliers, waar deelenmers in een drietal bijeenkomsten ervaring opdoen met het koken van een heerlijke, maar wel heel gezonde en prijsbewuste maaltijd voor max. €2,50 p.p.In twee jaar tijd weet het project zo 355 deelnemers met haar aanbod te bereiken.

Individuele Hulp

In 2016 doen weer ruim 200 personen een beroep op de hulpverlening van De Bakkerij, van wie 172 personen en huishoudens geholpen worden via de Individuele Hulp van ons centrum in de vorm van noodopvang, voeding, kleding, medische- en tandheelkundige hulp, bemiddeling bij hulpverlenende instanties en ondersteuning  bij juridische procedures. In het opvanghuis Imani aan de Stalpaerthof vinden in de loop van het jaar 20 personen tijdelijk onderdak.

Manifestaties

Dan zijn er nog de evenementen en manifestaties waar De Bakkerij haar steun aan geeft in het afgelopen jaar: Internationale Vrouwendag Leiden, de Freedom Walk Leiden, de Monumentendagen, de Vredeswake 2016 met de onthulling van de muurschildering naast het Stadhuis van Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Diaconaal Weekend met de presentatie van het gloednieuwe strategische bordspel rond de Zeven Werken van Barmhartigheid.

Verwarde personen

In juni organiseert De Bakkerij samen met de Stichting Straatpastoraat Leiden het symposium Het moet niet gekker worden rond de opvang en begeleiding van verwarde personen. En wordt naar aanleiding van deze ontmoeting in het najaar 2016 uitgenodigd mee te denken over de ontwikkeling van een nieuw project ter ondersteuning van psychisch kwetsbare personen, getiteld My Home, in samenwerking met Exodus Nederland en het landelijk platform Kerken met Stip.

Nieuwe plannen

In het najaar 2016 worden al weer voorbereidingen getroffen voor het nieuwe jaar met de eerste plannen voor een vervolg op de theaterproductie Vlucht, plannen voor een Kunstproject rond de 7 werken, de eerste aanzetten voor het project Oma gaat op stap en de voorbereidingen van de publicatie van een Receptenboekje van het project Op de Kook toe.


Zo was 2016 ook voor ons een heel intensief jaar, maar ook een jaar waarin we op ongekende wijze hulp en ondersteuning kregen van talloze vrijwilligers, gulle gevers, partnerorganisaties, instellingen en fondsen.

Met onze hartelijke dank aan u allen!

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram jaarverslag_2016_web.pdf4.34 MB