Wordt het weer brood en soep uitdelen?

Diaconie in een veranderende samenleving

Op zaterdag 12 november 2011 organiseert Diaconaal Centrum De Bakkerij ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan een speciaal Jubileumsymposium in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Leiden, rond het thema: Wordt het weer brood en soep uitdelen?

De verzorgingsstaat heeft vandaag de dag voor velen afgedaan. Politici zijn druk bezig onze maatschappij te veranderen. Hierbij klinken trefwoorden als autonomie, iedereen moet meedoen, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, vrije markt en verantwoordelijke maatschappij.

Welk antwoord hebben diaconale organisaties op de maatschappelijke koers die Nederland inslaat? Wat betekent het dat de sociale zekerheid afneemt, waardoor veel minder mensen recht hebben op ondersteuning door de staat? Moet de diaconie daarop reageren met ouderwetse liefdadigheid? Kortom: wordt het weer brood en soep uitdelen?

Deze en meer vragen staan centraal in het symposium dat wordt georganiseerd als sluitstuk van het jubileumjaar van Diaconaal Centrum De Bakkerij. Drie sprekers vertellen het verhaal van de veranderende maatschappij, de gevolgen van landelijk beleid voor welzijn en zorg in de stad Leiden en van 25 jaar diaconale hulpverlening in De Bakkerij.

Die sprekers zijn: Mr. John Steegh, voormalig Leids wethouder voor GroenLinks, Mevrouw Els Koster, voorzitter Raad van Bestuur Libertas Leiden, en Prof. Dr. Peterhans van den Broek, oud-voorzitter Hervormde Diaconie Leiden/Gezamenlijke Diaconieën.

Tijdens een lopende lunch kunt u op een ideeënmarkt uw gedachten vormen en uw ideeën spuien over de toekomst van de Diaconie. In een plenaire sessie wordt uw mening over de toekomst van het diaconaat gepeild. Met als eindresultaat een aantal concrete, richtinggevende doelen voor het diaconale werk in de komende jaren.

Datum en tijd
Zaterdag 12 november 2011 van 10.00 tot 16.00 uur

Plaats van samenkomst
In het Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht 17 in Leiden.

Inschrijvingskosten
€ 15,- (incl. lunch, koffie en thee).

Programma jubileumsymposium

Tijdens het symposium zal ook het stripverhaal “Het Geheim van De Bakkerij” gepresenteerd worden in aanwezigheid van striptekenaar Geert de Sutter.

U kunt een schitterend hardcoverexemplaar bestellen door € 12,- over te maken op rekeningnr. 97065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. 'Geheim van De Bakkerij'.

Tijdens het symposium kunt u uw exemplaar laten signeren door de maker.

Om vast wat warm te lopen

Ter voorbereiding van de ideeënmarkt zijn er door de Symposiumcommissie gesprekken gevoerd met mensen die dagelijks te maken hebben met de problemen van vreemdelingen, ontheemden, verre naasten, jongeren, ouderen en armen. Daarnaast zijn rond een aantal (deel-)thematieken spraakmakende opinies en krantenkoppen bijeen gebracht en enkele rapportages van onderzoeksresultaten.

De Symposiumcommissie:

  • Prof. dr. Peterhans van den Broek, oud voorzitter Hervormde Diaconie/Gezamenlijke Diaconieën
  • Ds. Anton Dronkers, voormalig diaconaal predikant Hervormde Diaconie/Gezamenlijke Diaconieën
  • Drs. Jac van der Hoeven, emeritus studentenpastor Leidse Studenten Ekklesia
  • Prof. dr. Herman Noordegraaf, Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Leiden

[Klik op een van onderstaande links om de tekst in PDF-formaat te downloaden]

  1. Zelfredzaamheid
  2. Verslagen van gesprekken met deskundigen