Nieuws

 • Oma even niet op stap

  Door Corona is er veel veranderd. Op 20 maart werd besloten dat het bezoeken van ouderen in de woonzorgcentra niet meer mogelijk is. We zijn opgeroepen bezoek aan zelfstandig wonende ouderen zeer te beperken of indien mogelijk uit te stellen tot na corona. Maar we worden ook opgeroepen er te zijn voor elkaar. Dat maakt het lastig. Maar er is zeker wel contact. Hier zomaar enkele berichten van onze vrijwilligers van Oma gaat op Stap die wij de afgelopen weken verzamelden.

 • Avondmaalsproject 2020: GIL

  Met Pasen stopt het huidige Avondmaalsproject DEAL. Het College van Diakenen heeft besloten dat de opbrengst van de Avondmaalscollecten vanaf Pasen 2020 bestemd is voor de stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL). GIL ontstond 25 jaar geleden toen er helemaal niets voor ‘illegalen’ (ongedocumenteerden) geregeld was. Twee Leidse huisartsen en de Fabel van de Illegaal klopten met dit probleem aan bij de diaconie, met als resultaat de stichting GIL.

 • Voedselbank zoekt hamsteraars (M/V)

  De Voedselbanken in Nederland maken moeilijke tijden door. Onzekerheid en paniek rond de Coronacrisis zorgden er in de afgelopen weken voor dat veel mensen extra boodschappen gingen inslaan, zodat er weinig meer voor de Voedselbanken overbleef. Het kabinet heeft deze week 4 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de landelijke organisatie in de vorm van een calamiteitenfonds. Dat klinkt als heel veel, maar wordt minder als u bedenkt dat meer dan 150.000 mensen in ons land gebruik maken van de Voedselbank.

 • Be careful

  Het is stil aan de Oude Rijn. Corona waart door het land. Ik loop even naar De Bakkerij om de beheerder van ons opvanghuis Imani nog wat aanvullende boodschappenbonnen te geven. De Voedselbankpakketten worden namelijk allengs schraler door het hamstergedrag van medelanders en omdat we met zijn allen gewoon ook weer meer thuis eten.