Kerstcollecte 2021

Ook dit jaar wordt er tijdens de Kerstvieringen weer gecollecteerd voor de komende Zomerbonnenactie in 2022 (informatiefolder).
In de zomer van 2020 werden we midden in de eerste coronagolf verrast door een ongekende toename van 40% in het aantal aanvragen van 49 hulpverlenende instellingen en organisaties voor de Zomerbonnenactie 2020. Enige stijging hadden we wel voorzien, maar niet in deze orde van grootte. Met steun van enkele fondsen, die ons heel snel te hulp schoten, hebben we alle aanvragen gelukkig toch nog kunnen honoreren.
In 2021 steeg het aantal opnieuw tot het ongekende aantal van 1431 huishoudens.

Corona

In samenwerking met Stichting Urgente Noden Leiden (SUN) organiseert De Bakkerij komend voorjaar voor de vijfde maal de uitgifte van deze Zomerbonnen. De bonnen gaan naar mensen en gezinnen die het, ook in de ogen van hulpverleners, echt nodig hebben, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Aangezien we nu opnieuw in een totale lockdown zitten, zullen komend jaar de naweeën van de coronacrisis voor veel mensen uit deze groep nog steeds voelbaar zijn, dus we verwachten dat ook in 2022 het aantal aanvragen nog extra hoog zal zijn.

De Zomerbonnen

Zomerbonnen zijn tegoedbonnen van € 10,-, die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten. De gezinssituatie is bepalend voor het aantal bonnen dat men krijgt. Mensen kunnen zelf beslissen welke levensmiddelen zij ervoor kopen. De afgelopen jaren is gebleken dat men het heel fijn vindt om zelf een keuze te kunnen maken voor iets extra’s. De bonnen worden - bijvoorbeeld - gegeven aan mensen die om hun probleemsituatie bekend zijn bij de Diaconieën, Sociale Wijkteams en diverse instellingen.

De kerstcollecte van dit jaar

De Protestantse Diaconie, de RK Diaconie en de Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden werken ook komend voorjaar weer samen bij de distributie van de Zomerbonnen 2022. SUN Leiden staat ook dit jaar weer garant voor een groot deel van het benodigde budget. De diaconieën doen een beroep op fondsen en dragen zelf ook bij, voor zover uw en onze mogelijkheden reiken.

We denken dit jaar als diaconieën zo’n € 25.000 nodig te hebben. Daarom wordt er ook dit jaar in de kerkdiensten tijdens de kerstdagen weer gecollecteerd voor de Zomerbonnenactie 2022.

U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer: 

NL 46 INGB 0000 097065
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden
o.v.v. Zomerbonnenactie 2022.

Met onze hartelijke dank!